WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 6,010,875 (today: 139)
( 9 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about Tricktresor

learn more about CuDocu

learn more about T.O.B.I.

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Kliknete zde
All translated & titled SAP®-Reports beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

Report             Titul                                 .

S2K_IP_READ_EXCEL       Demonstrace rozhraní tabulkové kalkulace               .
S2K_IP_UPLOAD         Spec 2000 iniciální předzásobení: Upload               .
S3LIKPAU            Archivace dodávek: Program pro načítání                .
S3LIKPDLS           Archivace dodávek: Program výmazu                   .
S3LIKPPTS           Archivace dodávek: Program analýzy                  .
S3LIKPRL            Archivace dodávek: Program obnovení                  .
S3LIKPWRS           Archivace dodávek: Program zápisu                   .
S3VBAKAU            Archivace zakázek - program načítání                 .
S3VBAKDL            Archivace zakázek: Program pro výmaz                 .
S3VBAKDLS           Archivace zakázek: Program pro výmaz                 .
S3VBAKPT            Archivace zakázek: Analýza                      .
S3VBAKPTS           Archivace zakázek: Analýza                      .
S3VBAKRL            Archivace zakázek: Program obnovení                  .
S3VBAKWR            Archivace zakázek: Program pro zápis                 .
S3VBAKWRS           Archivace zakázek: Aktualizační program                .
S3VBREVDLS           Archivace tabulek realizace výnosu: Program pro výmaz         .
S3VBREVPTS           Archivace tabulek realizace výnosu: Analýza              .
S3VBREVWRS           Archivace tabulek realizace výnosu: Archivační program        .
S3VBRKAU            Archivace faktur: Program načítání                  .
S3VBRKDL            Archivace faktur: Program pro výmaz                  .
S3VBRKDLS           Archivace faktur: Program pro výmaz                  .
S3VBRKPT            Archivace faktur: Analýza                       .
S3VBRKPTS           Archivace faktur: Analýza                       .
S3VBRKRL            Archivace faktur: Program obnovení                  .
S3VBRKWR            Archivace faktur: Program zápisu                   .
S3VBRKWRS           Archivace faktur: Program zápisu                   .
S4VBRKPT            Archivace faktur: Analýza                       .
S4VBRKWR            Archivace faktur: Program pro zápis                  .
SA5_CREATE_MATERIALS      Programm pro založení test.materiálů                 .
SAA_CALL_DOCU         Dokumentace k úloze                          .
SAA_CALL_TA          Provedení úlohy                            .
SABRE_PNR           Sabre FF výsledky otevřených cest                   .
SAF_SE_JOB_EXECUTE       Program SAF_SE_JOB_EXECUTE                      .
SAF_SE_TEST_TREX_ABAP     Program TEST_SAF_TREX_ABAP                      .
SAJTTES4            Zobrazení tab.TACOB                          .
SAKB3_CONSISTENCY_CHECK    Program SAKB3_CONSISTENCY_CHECK                    .
SAKB3_LOAD_FROM_EXT      SAKB3_LOAD_FROM_EXT                          .
SALV_DEMO_COMPLICATED_DATATYPE Nejjednodušší vyvolání ALV OM s komplexní datovou strukturou     .
SALV_DEMO_HIERSEQ_COLUMN    Demonstrace nastavení sloupců                     .
SALV_DEMO_HIERSEQ_EVENTS    Demonstrace programování události                   .
SALV_DEMO_HIERSEQ_FORM_EVENTS Demonstrace použití objektu layoutu ALV                .
SALV_DEMO_HIERSEQ_FUNCTIONS  Demonstrace pro založení vlastních funkcí v ALV OM          .
SALV_DEMO_HIERSEQ_LAYOUT    Demonstrace použití služby layoutu                  .
SALV_DEMO_HIERSEQ_POPUP    Demonstrace zobrazení dialogového okna ALV OM             .
SALV_DEMO_HIERSEQ_RECURSION  Demonstrace pro rekurzivní vyvolání ALV OM              .
SALV_DEMO_HIERSEQ_REFRESH   Demonstrace pro REFRESH v ALV OM                   .
SALV_DEMO_HIERSEQ_SELECTIONS  Demonstrace výběrů                          .
SALV_DEMO_HIERSEQ_SIMPLE    Demonstrace jednoduchého vyvolání hier.sekvenčních seznamů      .
SALV_DEMO_LAYOUT_SERVICE    Demonstrace použití služby layoutu                  .
SALV_DEMO_METADATA       Nastavení demonstrace metadat                     .
SALV_DEMO_TABLE_COLUMNS    Demonstrace nastavení sloupců                     .
SALV_DEMO_TABLE_EVENTS     Demonstrace programování události                   .
SALV_DEMO_TABLE_FORM_EVENTS  Demonstrace použití objektu layoutu ALV                .
SALV_DEMO_TABLE_FUNCTIONS   Demonstrace pro založení vlastních funkcí v ALV OM          .
SALV_DEMO_TABLE_LAYOUT     Demonstrace použití služby layoutu                  .
SALV_DEMO_TABLE_POPUP     Demonstrace zobrazení dialogového okna ALV OM             .
SALV_DEMO_TABLE_RECURSION   Demonstrace pro rekurzivní vyvolání ALV OM              .
SALV_DEMO_TABLE_REFRESH    Demonstrace pro REFRESH v ALV OM                   .
SALV_DEMO_TABLE_SELECTIONS   Demonstrace výběrů                          .
SALV_DEMO_TABLE_SIMPLE     Demonstrace jednoduchého vyvolání ALV OM               .
SALV_DEMO_TREE_DATA_UPDATE   Demoprogram pro ALV OM Tree: Změny dat                .
SALV_DEMO_TREE_EVENTS     Demoprogram k ALV OM Tree: Události                  .
SALV_DEMO_TREE_FUNCTIONS    Demoprogram k ALV OM Tree: Funkce                   .
SALV_DEMO_TREE_METADATA    Demoprogram k ALV OM Tree: Metadata                  .
SALV_DEMO_TREE_SELECTIONS   Demoprogram k ALV OM Tree: Výběry                   .
SALV_DEMO_TREE_SETTINGS    Demoprogram k ALV OM Tree: Nastavení                 .
SALV_DEMO_TREE_SIMPLE     Demoprogram k ALV OM Tree                       .
SALV_FORM_DEMO_LAYOUTS     Demonstrace použití prvků ALV Form                  .
SALV_FORM_DEMO_LAYOUT_FLOW   Demonstruje použití prvku FLOW objektu layoutu            .
SALV_FORM_DEMO_LAYOUT_GRID   Demonstruje použití prvku GRID objektu layoutu            .
SALV_FORM_DEMO_LAYOUT_GRID_1  Demonstruje použití prvku GRID objektu layoutu            .
SALV_FORM_DEMO_LAYOUT_GRID_2  Demonstruje použití prvku GRID objektu layoutu            .
SALV_FORM_DEMO_USE_IN_OLD_API Použití objektu layoutu ALV ve starém API               .
SALV_FORM_TEST         Testovací program pro objekt layoutu ALV               .
SALV_FORM_TEST_USE_IN_OLD_API2 Použití objektu layoutu ALV ve starém API               .
SAMPLE_COND_ERASE       Include SAMPLE_COND_ERASE                       .
SANA0005            Upload referenč.modelu                        .
SAP1EWCT            Kalkulátor testů: Nástroj pro údržbu měny euro            .
SAPADMROBENCH         Component-Maintenance-Cockpit (CMC)                  .
SAPARSCN            Všeobecný (technický) scanner archivu pro všechny archivační objekty .
SAPBAPICOPC          Testovací program pro BAPI kalkulace výrobku             .
SAPBAPITESTALLOWMARK1     Test.program BAPI: Organizační opatření pro kalkulace         .
SAPBAPITESTALLOWMARK2     Test.program BAPI: Organizační opatření, implicitní předb.obsazení  .
SAPBAPITESTCREATESPLIT     Testovací program BAPI: Založení kalkulací z předlohy         .
SAPBAPITESTDELETING1      Test.program BAPI: Reorganizace                    .
SAPBAPITESTDELETING2      Testovací program BAPI, reorganizace                 .
SAPBAPITESTMARKING       Testovací program BAPI: Označení                   .
SAPBAPITESTORGMEASUREGET    Testovací program BAPI: Vyhodnocení organizačních opatření      .
SAPBAPITESTRELEASING      Test.program BAPI: Uvolnění                      .
SAPBAPITESTUPDATEPRICES    Test.program BAPI? Aktualizace ostatních cen             .
SAPBMR01            Vyhodnocení přiřazení statusu a přiř.zdrojů k procesům        .
SAPBORDERPAINTER_DEMO     Test.program pro Smart Forms Border Painter Control          .
SAPBTCJO            Test: Vyhledejte odpovídající job                   .
SAPBTCPE            Analýza výkonu pro dávkové joby                    .
SAPBTCPR            List of backgroundprocesses for all applicationserver         .
SAPBTFEDITOR_DEMO       Testovací program pro BTF Editor Control               .
SAPBTFFRAMEWORK_DEMO      Test.program pro BTF                         .
SAPCALENDAR_CELLTEXT_DEMO   SAP - demo program pro řízení kalendáře                .
SAPCALENDAR_DEMO1       SAP - demo program pro řízení kalendáře                .
SAPCALENDAR_DRAG_DROP     Příklady DragDrop pro řízení kalendáře                .
SAPCALENDAR_H_SET_COLORS    SAP - demo program pro řízení kalendáře                .
SAPCALENDAR_NAVIGATOR     SAP - demo program pro řízení kalendáře                .
SAPCALENDAR_SET_COLORS     SAP - demo program pro řízení kalendáře                .
SAPCALENDAR_STYLE_SIMPLIFIED  SAP - demo program pro řízení kalendáře                .
SAPCDT45            HR-PDC: Aktualizace událostí osobního času              .
SAPCDT46            Aktualizace událostí pracovní doby z PP-PDC              .
SAPCMGVGENSTART        Generátor view                            .
SAPCOLUMN_TREE_CONTROL_DEMO  Příklad: Column Tree Control (s dokumentací)             .
SAPCOLUMN_TREE_MODEL_DEMO   Příklad: Model sloupce stromu (s dokumentací)             .
SAPCRP01            Batch-Report pro plánování kapacit                  .
SAPCRWB_BADI_GEN_BASELINE   Program SAPCRWB_BADI_GEN_BASELINE                   .
SAPCTS_TOOLS          Transport Organizer Tools                       .
SAPDBACAC_ACE_LDBDS      Log.databáze ACEDS_003: Databázový program              .
SAPDBACAC_ACE_LDBPS      Log. databáze ACEPS_003 : Databázový program             .
SAPDBACEDS_003         Log.databáze ACEDS_003: Databázový program              .
SAPDBACEPS_003         Log. databáze ACEPS_003 : Databázový program             .
SAPDBACE_FILA_LDBDS      Log.databáze ACEDS_003: Databázový program              .
SAPDBACE_FILA_LDBPS      Log. databáze ACEPS_003 : Databázový program             .
SAPDBACE_SOP_LDBDS       Log.databáze ACEDS_003: Databázový program              .
SAPDBACE_SOP_LDBPS       Log. databáze ACEPS_003 : Databázový program             .
SAPDBADA            Logická databáze FI-AA                        .
SAPDBAFI            Výběry zakázek                            .
SAPDBAGENCYLDB         Log. databáze AGENCYLDB : Databázový program             .
SAPDBAGENCYLDB2        Log.databáze AGENCYLDB2 : Databázový program             .
SAPDBAGENCYLDB4        Report SAPDBAGENCYLDB4                        .
SAPDBALV            SAPDBALV                               .
SAPDBARV            SAPDBARV DEFINING DATABASE ARV                    .
SAPDBAUK            Logická databáze pro zúčtovací doklady                .
SAPDBAUW            Kalkulace prodejní ceny                        .
SAPDBB1L            Skladové potřeby dle čísel                      .
SAPDBBAF            Výběr hlášení BAV                           .
SAPDBBAM            Přístupový program pro databázi BAM                  .
SAPDBBANK           Log.databáze LDB_BANK: Program databáze                .
SAPDBBKK            Konstr.díly                              .
SAPDBBKM            Přístupový program pro datab. BKM                   .
SAPDBBMM            Přístupová rutina pro datab. BMM                   .
SAPDBBPF            Logická databáze obchodního partnera                 .
SAPDBBRF            Logická databáze SAPDBBRF                       .
SAPDBBRM            Přístupový program pro datab. BRM                   .
SAPDBBUCHUNGSJOURNAL      Účetní deník                             .
SAPDBBUD            Přístupy k log. DB  'BUD'                      .
SAPDBC1F            Logická databáze C1F                         .
SAPDBCCLDB_AENR        Log. databáze CCLDB_AENR : Databázový program             .
SAPDBCDC            Logická databanka kusovníků dokumentace                .
SAPDBCEC            Logická databanka kusovníku vybavení                 .
SAPDBCEK            Logická databáze: Nákladová střediska - jednotlivé položky      .
SAPDBCFK            Logická databáze pro pool SAP-EIS                   .
SAPDBCIK            Archivace: Nákl.středisko                       .
SAPDBCKA            Log.databáze CKA: Databázový program                 .
SAPDBCKC            Logická databáze kusovníku tech.místa                 .
SAPDBCKM            Logická databáze pro výběr běhu kalkulace               .
SAPDBCKQ            Log.databáze CKQ : Databázový program                 .
SAPDBCKS            Log.databáze CKS: Databázový program                 .
SAPDBCKS_WAO          Logická databáze CKS_WAO: Databázový program             .
SAPDBCKW            Log.databáze CKW: Databázový program                 .
SAPDBCMC            Logická databanka kusovníku materiálu                 .
SAPDBCPK            Archivace: Nákl.středisko                       .
SAPDBCRC            Program přístupu k databance pracovišť                .
SAPDBCRK            Archivace: Nákl.středisko                       .
SAPDBCSC            Logická databáze kusovníku tech.místa                 .
SAPDBCSR            Databázový program pro logickou databázi CSR             .
SAPDBCTC            Logická databáze kusovníku tech.místa                 .
SAPDBDBM            Přístupová rutina pro logickou databázi DBM              .
SAPDBDDF            Logická databáze SAPDBDDF                       .
SAPDBDPM            Přístupová rutina pro databázi DPM                  .
SAPDBDVS            Databázový program pro logickou databázi SSD             .
SAPDBEBM            Přístupový program pro datab. EBM                   .
SAPDBECM            Přístupový program pro datab. ECM                   .
SAPDBECRMMKT_PARTNER      Log.databáze ECRMMKT_PARTNER : Program databáze            .
SAPDBEHS_OH001         Logická databáze pracovního lékařství                 .
SAPDBEKM            Přístupový program pro datab. EKM                   .
SAPDBELM            Přístup. program pro databázi ELM                   .
SAPDBEMM            Přístupový program pro datab. EMM                   .
SAPDBENM            Přístupový program pro datab. ENM                   .
SAPDBEQI            Logická databáze EQI                         .
SAPDBERM            Archivace nákupních dokladů                      .
SAPDBESM            Přístupový program pro datab. ESM                   .
SAPDBEWM            Přístup. program pro databázi ELM                   .
SAPDBF1S            Logická databáze F1S                         .
SAPDBFEF            Log.databáze FEF: Databázový program                 .
SAPDBFILA           Log.databáze FILA: Databáz.program                  .
SAPDBFMB            Logická databáze FMF_BCS : Databázový program             .
SAPDBFMF            Log. databáze FMF : Databázový program                .
SAPDBFPMF           Log.databáze FPMF : Databázový program                .
SAPDBFRF            Log.databáze FRF : Databázový program                 .
SAPDBFSF            Přístup.program FSF                          .
SAPDBFTI_BW_CFM_VALUES     Log. databáze FTI_BW_CFM_VALUES : Databázový program         .
SAPDBFTI_LO_PERIODS      Log.databáze FTI_LO_PERIODS : Databázový program           .
SAPDBFTI_LO_POSITIONS     Log.databáze FTI_LO_POSITIONS : Databázový program          .
SAPDBFTI_SWAP_POSITION     Log. databáze FTI_SWAP_POSITION : Databázový program         .
SAPDBFTI_TR_CASH_FLOWS     Log. databáze FTI_TR_CASH_FLOWS : Databázový program         .
SAPDBFTI_TR_DEALS       Log. databáze FTI_TR_DEALS : Databázový program            .
SAPDBFTI_TR_PERIODS      Log. databáze FTI_TR_PERIODS : Databázový program           .
SAPDBFTI_TR_PL_CF       Log.databáze FTI_TR_PL_CF : Databázový program            .
SAPDBFTI_TR_POSITIONS     Log.databáze FTI_TR_POSITIONS : Databázový program          .
SAPDBFTLM_DB01         Logická databáze FTLM_DB02 : Program databáze             .
SAPDBGLU4           Log.databáze GLU4: Databázový program                 .
SAPDBI2L            Skladová místa pro inventuru                     .
SAPDBI3L            Inventury podle čísel                         .
SAPDBIBAN           Log. databáze IBAN : Databázový program                .
SAPDBIBF            sy-rtitel                               .
SAPDBIDF            Logická databáze nemovitostí                     .
SAPDBIDFPLUS          Logická databáze nemovitostí                     .
SAPDBIFM            Přístupový program pro databázi IFM                  .
SAPDBILM            Archivace infozáznamů nákupu                     .
SAPDBIMC            Program DB pro logické DB IMC (není operativně využitelný)      .
SAPDBIMM            Přístupový program pro datab. IMM                   .
SAPDBIMT            Log.databáze IMS: Databázový program                 .
SAPDBINM            Přístupový program pro datab. INM                   .
SAPDBIOC            Zakázkový informační systém                      .
SAPDBIPMO_ACE_LDBDS      Log.databáze ACEDS_003: Databázový program              .
SAPDBIPMO_ACE_LDBPS      Log. databáze ACEPS_003 : Databázový program             .
SAPDBKDF            Logická databáze SAPDBKDF                       .
SAPDBKIV            Info zákazník-mater.                         .
SAPDBKKF            Logická databáze KKF                         .
SAPDBKLF            Logická databáze KLF                         .
SAPDBL1L            Log.databáze L1L : Program databáze                  .
SAPDBL1M            Přístupový program pro datab. L1M                   .
SAPDBLMM            Přístupový program pro datab. LMM                   .
SAPDBLNM            Přístupový program pro datab. LNM                   .
SAPDBMAF            Logická databáze SAPDBMAF                       .
SAPDBMDF            Hromadný výběr kmenových dat ŘR                    .
SAPDBMEPOLDB          Log.databáze MEPOLDB : Databázový program               .
SAPDBMMIMRKPFRESB       Log. databáze MMIMRKPFRESB : Databázový program            .
SAPDBMSM            Přístupový program pro datab. MSM                   .
SAPDBNOTIF           Log.databáze NOTIF : DB program                    .
SAPDBNOTIFICATIONS       Log.databáze SAM: Databáz.program                   .
SAPDBODC            Výrobní zakázky pro disponenta                    .
SAPDBODK            Databáze zakázek                           .
SAPDBOFC            Výrobní zakázky pro přípraváře výroby                 .
SAPDBOHC            Výrobní zakázky podle čísel                      .
SAPDBOIJNOMLDB         Logická databáze OIJNOMLDB: Databázový program            .
SAPDBOIRB_LOC         Logická databáze OIRB_LOC : Databázový program            .
SAPDBOPC            Výrobní zakázky pro materiálu                     .
SAPDBPAP            Logická databáze pro data uchazeče                  .
SAPDBPGQ            Logická databáze PGQ: Databázový program               .
SAPDBPMF            Logická databáze pro platební styk FI-CA               .
SAPDBPNI            Rutiny pro přístup do databáze PNE                  .
SAPDBPNM            Logická databáze PNM                         .
SAPDBPNM_OLD          Logická databáze PNM                         .
SAPDBPNP            Log. databáze PNP : databázový program                .
SAPDBPNPCE           Log. databáze PNPCE : databázový program               .
SAPDBPSJ            Logická databáze systému řízení projektů               .
SAPDBPTRVP           Log.databáze PTRVO: Program databáze                 .
SAPDBPYF            Logická databáze SAPDBZWF                       .
SAPDBQAM            Rutina přístupu pro databázi QAM                   .
SAPDBQAQ            Logická databáze: Katalogy                      .
SAPDBQCM            Rutina přístupu pro databázi QCM                   .
SAPDBQCQ            QM: Skupiny kódů a kódy                        .
SAPDBQMI            Logická databáze hlášení údržby                    .
SAPDBQMQ            Logická databáze Km.atributy kontroly                 .
SAPDBQNQ            Logická databáze 'QNQ'                        .
SAPDBQTQ            Logická databáze kontr.metod                     .
SAPDBQUERYTESTLDB       Log. databáze QUERYTESTLDB : Databázový program            .
SAPDBR1L            Načtení sklad.potřeb z archivu                    .
SAPDBR3L            Log.databáze k načítání archivovaných dokladů o inventuře       .
SAPDBRBL            Výběr skladových potřeb pro archivaci                 .
SAPDBREAO           Log. databáze REAO : Databázový program                .
SAPDBREBD           Log.databáze REBD : Databázový program                .
SAPDBREBP           Log.databáze REBP : Databázový program                .
SAPDBRECN           Log.databáze RECN : Databázový program                .
SAPDBREORRR          Log. databáze REORRR : Databázový program               .
SAPDBRHIQ_STUDENT_LDB     Log.databáze RHIQ_STUDENT_LDB : Databázový program          .
SAPDBRHL            Výběr inventurních záznamů (historie) k archivaci           .
SAPDBRIL            Výběr inventurních dokladů k archivaci                .
SAPDBRKM            Přístupový program pro datab. RKM                   .
SAPDBRLI            Log.databáze RLI : Databázový program                 .
SAPDBRMM            Přístup.program pro databázi RMM                   .
SAPDBRNM            Přístupový program pro datab. RNM                   .
SAPDBRTL            Výběr skladových příkazů k archivaci                 .
SAPDBRUL            Výběr příkazů k přeúčtování pro archivaci               .
SAPDBS1L            Rutiny přístupu k databázi S1L                    .
SAPDBS1L_OLD          Rutiny přístupu k databázi S1L                    .
SAPDBSAK            Log.databáze SAK: Databázový program                 .
SAPDBSDF            Logická databáze SAPDBSDF                       .
SAPDBSD_KUSTA         Log.databáze SD_KUSTA: Program databáze                .
SAPDBSD_ORDER         Log. databáze SD_ORDER : Program databáze               .
SAPDBSD_SALES_DOCUMENT     Log. databáze SD_SALES_DOCUMENT : Program databáze          .
SAPDBT1L            Skladové příkazy podle čísel                     .
SAPDBT1L_OLD          Skladové příkazy podle čísel                     .
SAPDBT2L            Databáze: Skl.příkazy na jedno číslo materiálu            .
SAPDBT4L            Skladové příkazy podle čísel                     .
SAPDBTAF            Treasury: Finanční transakce                     .
SAPDBTIF            Informační systém treasury (TIS)                   .
SAPDBTPI            Logická databáze TPI                         .
SAPDBU2S            Reorg. kmen.soub.uživatele: Oprávnění uživatele            .
SAPDBU3S            Reorg.kmen.soub.uživatele: Profily oprávnění             .
SAPDBU4S            Reorg. kmen.soub.uživatele: Oprávnění                 .
SAPDBUKM_BUPA         Log.databáze UKM_BUPA : Databázový program              .
SAPDBVAV            Logická databáze prodej.dokladů                    .
SAPDBVC2            Report pro výběr stand.adresy                     .
SAPDBVLV            Logická databáze VLV                         .
SAPDBVXV            Logická databáze - faktura - export                  .
SAPDBWCOCOLDB         Log. databáze WCOCOLDB : Databázový program              .
SAPDBWTY            Logická databáze WTY: Databáze - program               .
SAPDEXIM            Interní: Export dat z test.tabulek                  .
SAPF006            Struktura tabulky TMODU ze zdroje dynpra               .
SAPF010            Převod zůst.běžného účtu                       .
SAPF010_NACC          Převod zůst.běžného účtu                       .
SAPF011            Převod zůst.hl.knihy                         .
SAPF019            Nulování kmen.údajů                          .
SAPF020            Reset pohybových dat                         .
SAPF023            Reset bankovních dat                         .
SAPF040R            Výmaz referenčních dokladů                      .
SAPF044            Inicializace informace o správě                    .
SAPF047            FI: Určení propojení odběrat./dodavat. do sítě            .
SAPF048S            Archivace dokladů finanč.účetnictví: Struktura sekundárních indexů  .
SAPF048X            Archivace dokladů finanč.účetnictví: Reparatura rozšířené správy   .
SAPF053R            Výmaz vzorového účtu                         .
SAPF056            FI: Archivace kmen.dat odběratele                   .
SAPF056ALEDEL         FI, Kmen.data odběratelů - progr.výmazu (ALE)             .
SAPF056D            FI: Prog.výmazu pro archivaci kmen.dat odběratele           .
SAPF056V            FI, Archivace kmen.dat odběratelů: Seznam návrhů           .
SAPF057            FI: Archivace kmenových dat odběrat.:Prog.zpět.zavedení        .
SAPF058            FI: Archivace kmenových dat dodavatele                .
SAPF058ALEDEL         FI, Kmen.data dodavatele-ALE-Program pro výmaz            .
SAPF058D            FI: Prog.pro výmaz k archivaci kmen.dat dodavatelů          .
SAPF058V            FI: Archivace kmen.dat dodavatele: Sestava návrhů           .
SAPF059            FI: Archivace kmen.dat dodavatele: Prog.pro obnovení         .
SAPF070            Odsouhlasení kmen.dokl. / obratů na účtu               .
SAPF070_NACC          Odsouhlasení kmen.dokl. / obratů na účtu               .
SAPF071            Oprava zůstatků po vyrovnání dokladů/obratů na účtech         .
SAPF071_NACC          Oprava zůstatků po vyrovnání dokladů/obratů na účtech         .
SAPF080            Hromadné stornování dokladů                      .
SAPF080R            Účtování storna dokl. o čas.rozliš.                  .
SAPF080R_OLD          Účtování storna dokl. o čas.rozliš.                  .
SAPF100            Ocenění v cizí měně                          .
SAPF100A            OP - ocenění v cizí měně pom. ........ (ALT)             .
SAPF101            Příloha k rozvaze - OP - analýza per &                .
SAPF101A            Příloha k rozvaze - OP - analýza pomocí ........ (Alt)        .
SAPF103            Přeúčtování pochybných pohledávek                   .
SAPF104            Rezerva pro pochybné pohledávky (Španělsko)              .
SAPF106            Příl.k rozvaze (Rusko) OP - analýza prostř. .......          .
SAPF107B            Výmaz paušálů a ocenění (F107)                    .
SAPF107D            Odběratelé - ocenění k rozhod.dni &                  .
SAPF107R            Reorganizace běhů ocenění                       .
SAPF107S            FI Ocenění - výběr.část                        .
SAPF107_START         Spuštění SAPF107 jako reportu                     .
SAPF109            Ocenění OP v cizí měně per DD.MM.RR lokálně              .
SAPF110I            Struktura indexu ztrát ze skonta pro návrh platby           .
SAPF110R            Reorganizační program pro data platby                 .
SAPF110S            Platební program                           .
SAPF110V            Modulpool k zadávání běhů plateb                   .
SAPF111S            Platební program pro požadavky na platby (Payment Requests)      .
SAPF120            Vytvoř.účet.dokladů z trvalých dokladů                .
SAPF120R            Rámc.report pro SAPF120                        .
SAPF121            Vytvoření dokladů trv.účtování z dokladů trv.účtování         .
SAPF121R            Rámcový report pro SAPF121                      .
SAPF122            Reference z původ.dokladu trv.účtování do násl.dokl.trv.účtování   .
SAPF123S            Výmaz blokovaných údajů automatického vyrovnávacího progr.      .
SAPF124            Automatické vyrovnání                         .
SAPF130A            Zobrazení kritérií výběru pro potvrzování zůstatků          .
SAPF130D            Potvrz.zůst. u odběratele                       .
SAPF130D_PDF          Potvrz.zůst. u odběratele                       .
SAPF130E            Potvrzení sald: Zobrazení adresáře                  .
SAPF130F            Zobrazení adresáře centrální správy adres               .
SAPF130G            Změna výběrových kritérií pro potvrzování zůstatků          .
SAPF130K            Potvrz.zůstatků dodavatele                      .
SAPF130P            Rozvržení kmen.záznamů odběr./dodavat.                .
SAPF130Z            Index centrál a poboček pro potvrzení zůstatků            .
SAPF140            Spoušť.progr.pro koresp.                       .
SAPF140D            Výmaz požadavků na korespondenci                   .
SAPF140P            Údržba požadavků na korespondenci                   .
SAPF150D            Tisk upom.(s aktualizací jednotl.položek a kmen.záznamů)       .
SAPF150D2           FI Upomínání-progr.tisku                       .
SAPF150S            Běh upom. (výběrová část)                       .
SAPF150S2           FI Upomínání-výběr.část                        .
SAPF163            Doplnění směr.kódu banky z bank.kódu                 .
SAPF163A            Formální kontrola bank.dat                      .
SAPF170            Vytvoření automatických prac.zásob                  .
SAPF180            Rozúčtování rozv.účtů - účtování                   .
SAPF180A            Rozúčt.rozv.účtů - výpočet                      .
SAPF180C            Rozúčt.rozvahových účtů - korekce dokladu               .
SAPF180C_NACC         Rozúčt.rozvahových účtů - korekce dokladu               .
SAPF180K            Rozúčt.rozv.účtů - nové stanovení opravných účtů           .
SAPF180N            Rozúčt.rozv.účtů - nastavení                     .
SAPF180P            Rozúčt.rozv.účtů - zobrazení protokolu                .
SAPF180P_NACC         Rozúčt.rozv.účtů - zobrazení protokolu                .
SAPF180S            Rozúčt.rozv.účtů - storno běhu účtování                .
SAPF180S_NACC         Rozúčt.rozv.účtů - storno běhu účtování                .
SAPF180_NACC          Rozúčtování rozv.účtů - účtování                   .
SAPF181            Dodat.zatížení - výsled.                       .
SAPF190            Srovn.analýza finančního účet.                    .
SAPF190_NACC          Srovn.analýza finančního účet.                    .
SAPFACC0            Report k testování servisu FI rozhraní RW (SD-FI)           .
SAPFDMCUST07          Vyvolání view V_TFDM_BDREASON s vlastním výběrem druhu případu    .
SAPFFMFA            RW knihovna formulářů pro tabulku FMRFA                .
SAPFGIDB            Generov. includu pro přímé účtování v FI-SL              .
SAPFGIDO            Generov. includu pro přímé účtování v FI-SL              .
SAPFGVTR            Převod zůstatku                            .
SAPFGVTR_NACC         Převod zůstatku (NACC)                        .
SAPFK100            Ocenění cizí měny k rozhodnému dni pro otevřené položky        .
SAPFK101            Odložené účtování na opačnou stranu pro ocenění ve FM         .
SAPFK200            Záznamy protokolu - ocenění v cizí měně                .
SAPFKGA2            Alokace: Průběh programu generování                  .
SAPFKMA2            Upomínání: Jobdispatcher                       .
SAPFKMA3            SKKÚ Upomínání - jobdispatcher                    .
SAPFKPY3            Platební program - platební médium                  .
SAPFKPY9            Platební médium - dispatcher                     .
SAPFM06B            Zobrazení sestavy POBJ                        .
SAPFM06I            Zobraz.seznamu:Inform.záznam, pořadač a stanov.kvóty         .
SAPFM06K            Pool rutin form pro kmenové podmínky                 .
SAPFM06L            Zobraz.sestavy nákup.dokladů                     .
SAPFMVTR            Převod zůstatku fondu                         .
SAPFOIO_CONVERT_TR_REQ     Konverze požadavku na přepravu                    .
SAPFORMPAINTER_DEMO      Testovací program pro Smart Forms Form Painter Control        .
SAPFPAYM            Platební médium: Vytvoření                      .
SAPFPAYM_MERGE         Vytvoření platebních médií nad rámec platebního běhu         .
SAPFPAYM_SCHEDULE       Platební médium: Naplánování vytvoření                .
SAPFPCR2            Startup - měny: Aktualiz.ledgeru pro všechny měny           .
SAPFPCR3            StartUp Měny: Ocenění zůstatku pro paralelní měny           .
SAPGLT0B            Navigace - subscreen pro view-cluster GBEB_SPLIT           .
SAPGLT2LIST          Výstup obchodních případů s řízením rozdělení             .
SAPHTML_BSP_START       Demo pro HTML Control: Spuštění stránky BSP              .
SAPHTML_DEMO1         Demo pro HTML Control: Použití jako všeobecný browser WWW       .
SAPHTML_DEMO_CN        Demo pro HTML Control: Použití jako všeobecný browser WWW       .
SAPHTML_EVENTS_DEMO      Demo pro HTML Control: Zpracování událostí control v ABAP       .
SAPHTML_LONGTEXT_DEMO     Demo pro HTML Control: Zpracování událostí control v ABAP       .
SAPHTML_R3HTTP_DEMO      Demo pro HTML Control: Použití jako všeobecný browser WWW       .
SAPHTML_R3HTTP_XML       Demo pro HTML Control: Zpracování událostí control v ABAP       .
SAPHTML_SCRIPT_DEMO      Program SAPHTML_SCRIPT_DEMO                      .
SAPHTML_SET_GUI_CHARSET    Program SAPHTML_SCRIPT_DEMO                      .
SAPHTML_SSO_DEMO        Demo pro HTML Control: Použití jako všeobecný browser WWW       .
SAPHTML_UI_DEMO        Demo pro HTML Control: Použití jako všeobecný browser WWW       .
SAPHTML_USE_DEFAULT_CHARSET  Program SAPHTML_SCRIPT_DEMO                      .
SAPIC6F_            Infosystém repository: Funkce business                .
SAPIC6S_            Infosystém Repository: Přepínač ve frameworku switch         .
SAPIC6T_            Infosystém repoesitory: Business Function Sets            .
SAPICAD_            Informační systém repository: IDs aktivace              .
SAPICAM_            Repositiry-Infosystém: Menu oblasti                  .
SAPICA__            Repository-Infosystém: Dialog.modul                  .
SAPICBB_            Repository-Infosystém: Oprávnění                   .
SAPICBOA            Infosystém Repository: Atributy podnikového objektu          .
SAPICBOE            Infosystém Repository: Události podnikového objektu          .
SAPICBOM            Infosystém Repository: Metody podnikového objektu           .
SAPICBOR            Infosystém Repository: Typy podnikových objektů            .
SAPICBO_            Repository-Infosystém: Objekty oprávnění               .
SAPICCC_            Informační systém repository: Control Composites           .
SAPICCNT            Infosystém Repository: Symboly polí                  .
SAPICCRS            Repository-infosystém: Analytik použití pro pozadí          .
SAPICCTW            Infosystém Repository: Test.případy                  .
SAPICCTX            Infosystém Repository: Symboly polí                  .
SAPICDA_            Infosystém Repository: Typy tabulek                  .
SAPICDD_            Repository-Infosystém: Domény                     .
SAPICDE_            Repository-Infosystém: Datové prvky                  .
SAPICDGT            Repository-Infosystém: Skupiny typů                  .
SAPICDG_            Repository-Infosystém: Skupiny typů                  .
SAPICDLF            Repository-Infosystém: Pole blok.objektu               .
SAPICDL_            Repository-Infosystém: Blok.objekty                  .
SAPICDMF            Repository-Infosystém: Pole match-kódu                .
SAPICDMI            Repository-Infosystém: ID match-kódu                 .
SAPICDM_            Repository-Infosystém: Objekty match-kódu               .
SAPICDSF            Repository-Infosystém: Struktur.pole                 .
SAPICDS_            Repository-Infosystém: Struktury                   .
SAPICDTF            Infosystém repository: Tabulková pole                 .
SAPICDTI            Repository-Infosystém: Indexy                     .
SAPICDT_            Repository-Infosystém: Tabulky                    .
SAPICDVF            Repository-Infosystém: Pole view                   .
SAPICDV_            Repository-Infosystém: Views                     .
SAPICDWA            Informační systém repository: Atributy ID (modelování dokumentů)   .
SAPICDWX            Informační systém repository: Atributy ID (modelování dokumentů)   .
SAPICDWY            Informační systém repository: Atributy ID (modelování dokumentů)   .
SAPICDX_            Repository-Infosystém: Pool/Cluster                  .
SAPICEXIIM           Infosystém Repository: Implementace BAdI               .
SAPICEXITS           Infosystém Repository: Definice BAdI                 .
SAPICFF_            Repository-Infosystém: Funkční moduly                 .
SAPICFU_            Repository-Infosystém: Funkční modul zákazníka            .
SAPICF__            Repository-Infosystém: Skupina funkcí                 .
SAPICGA_            Infosystém repository: Nápověda F-4/přehled použití v test.paketech  .
SAPICGC_            Infosystém Repository: Nápověda F4 pro eCATT: Test.konfigurace    .
SAPICGD_            Infosystém Repository: Nápověda F4 pro eCATT: Kontejner test.dat   .
SAPICGE_            Infosystém Repository: Nápověda F4 pro eCATT: Test.skript       .
SAPICGK_            Infosystém repository: Nápověda F-4/přehled použití v katalozích testů.
SAPICGL_            Infosystém repository: Nápověda F-4/přehled použití v plánech testů  .
SAPICGR_            Infosystém repository: Nápověda F4 pro eCATT: Cíl.systémy       .
SAPICGS_            Infosystém Repository: Nápověda F4 pro eCATT: Kontejner syst.dat   .
SAPICGV_            Infosystém Repository: Náp. F-4 pro varianty kontejneru s test. daty .
SAPICGW_            Infosystém Repository: Nápověda-F4 pro varianty test. konfigurace   .
SAPICI__            Repository-Infosystém: Programy INCLUDE                .
SAPICKI_            Infosystém Repository: Rozhraní paketu                .
SAPICKT_            Repository-Infosystém: Zakázky                    .
SAPICK__            Infosystém repository: Pakety                     .
SAPICL__            Repository-Infosystém: Logické databáze                .
SAPICMA_            Infosystém Repository: Standardní úlohy workflow           .
SAPICMD_            Repository-Infosystém: Datové modely                 .
SAPICMEA            Repository-Infosystém: Atributy druhu entity             .
SAPICME_            Repository-Infosystém: Typy entit                   .
SAPICMF            Repository-Infosystém: Funkce                     .
SAPICMF_            Infosystém repository: Relace-počáteč.entita (přehled použití)    .
SAPICMG_            Repository-Infosystém: Generalizace (přehled použití)         .
SAPICMM_            Infosystém Repository: Standardní úlohy workflow - vzor        .
SAPICMP            Infosystém Repository: Softwarový modul                .
SAPICMPV            Infosystém Repository: Softwarové varianty              .
SAPICMQ            Infosystém Repository: Otázky implementace              .
SAPICMR_            Infosystém Repository: Role workflow                 .
SAPICMS_            Repository-infosystém: Specializace (doklad o použití)        .
SAPICMT_            Repository-Infosystém: Relace-cílová entita (doklad o použití)    .
SAPICNN_            Repository-Infosystém: Čísla zpráva                  .
SAPICOCA            Infosystém Repository: Atributy                    .
SAPICOCE            Repository-Infosystém: Události                    .
SAPICOCL            Infosystém Repository: Lokální třídy tříd               .
SAPICOCM            Infosystém Repository: Metody                     .
SAPICOCT            Infosystém Repository: Typy tříd                   .
SAPICOC_            Infosystém Repository: Třídy                     .
SAPICOI_            Infosystém Repository: Interfaces                   .
SAPICOSI            Infosystém Repository: Typy objektů                  .
SAPICO__            Infosystém Repository: Typy objektů                  .
SAPICPCF            Repository-Infosystém: Funkce GUI                   .
SAPICPC_            Repository-Infosystém: Status GUI                   .
SAPICPD_            Repository-Infosystém: Globální data                 .
SAPICPE_            Repository-Infosystém: Události                    .
SAPICPFS            Infosystém Repository: Symboly polí                  .
SAPICPIN            Infosystém Repository: Rozhraní paketu                .
SAPICPK_            Repository-Infosystém: Makra                     .
SAPICPLA            Infosystém Repository: Metody třídy                  .
SAPICPLE            Infosystém Repository: Události třídy                 .
SAPICPLM            Infosystém Repository: Metody třídy                  .
SAPICPLY            Infosystém Repository: Lokální typy tříd v programu          .
SAPICPL_            Infosystém Repository: Lokální třídy                 .
SAPICPM_            Repository-Infosystém: Moduly PAI                   .
SAPICPNA            Infosystém Repository: Atributy interface               .
SAPICPNE            Infosystém Repository: Události interface               .
SAPICPNM            Infosystém Repository: Metody interface                .
SAPICPNY            Infosystém Repository: Lokální typy interface v programu       .
SAPICPN_            Infosystém Repository: Lokální interfaces               .
SAPICPO_            Repository-Infosystém: Moduly PBO                   .
SAPICPPA            Infosystém repository: Pakety                     .
SAPICPS_            Repository-Infosystém: Dynpra                     .
SAPICPT_            Repository-Infosystém: Deklarace DDIC                 .
SAPICPUP            Repository.Infosystém: Parametry podprogramu             .
SAPICPU_            Repository-Infosystém: Podprogramy                  .
SAPICPV_            Repository-Infosystém: Varianty                    .
SAPICPX_            Repository-Infosystém: Globální data                 .
SAPICPYT            Repository-Infosystém: Globální data                 .
SAPICPY_            Repository-Infosystém: Globální data                 .
SAPICPZ_            Repository-Infosystém: Název GUI                   .
SAPICP__            Repository-Infosystém: Programy                    .
SAPICR__            Repository_Infosystém: Parametry SPA/GPA               .
SAPICSHL            Infosystém Repository: Nápovědy vyhledávání              .
SAPICSP_            Repository-Infosystém: Zákazn.projekty                .
SAPICSS_            Repository-Infosystém: Výstupy zákazn.                .
SAPICT__            Repository-Infosystém: Transakce                   .
SAPICVT_            Infosystém Repository: Definice BAdI                 .
SAPICWA_            Informační systém repository: MiniApps                .
SAPICWB_            Infosystém repository: Rozšíření BSP                 .
SAPICWE_            Informační systém repository: Definice služby             .
SAPICWG_            Infosystém Repository: Strany BSP                   .
SAPICWH_            Infosystém Repository: Témata                     .
SAPICWM_            Infosystém repository: Objekty MIME                  .
SAPICWN_            Informační systém repository: Definice webových služeb        .
SAPICWO_            Infosystém Repository: Aplikace BSP                  .
SAPICWPP            Informační systém repository: Parametry zdroje            .
SAPICWSI            Infosystém repository: Internetové služby - parametry rozhraní    .
SAPICWSP            Infosystém repository: Servisní parametry               .
SAPICWS_            Infosystém Repository: Internetové služby               .
SAPICWT_            Infosystém repository: Šablony                    .
SAPICWW_            Informační systém repository: Okno webového dynpra          .
SAPICWZP            Inf.systém rep.: Subkomponenty contr.web.dyn./view (plug/akce/udál..) .
SAPICXC_            Infosystém repository: BAdIs                     .
SAPICXE_            Repository-Infosystém: Události                    .
SAPICXFR            Repository-Infosystém: Komponenty aplikace              .
SAPICXF_            Repository-Infosystém: Složené implementace rozšíření         .
SAPICXH_            Infosystém Repository: Implementace rozšíření             .
SAPICXO_            Repository-Infosystém: Systém.organizač.jednotky           .
SAPICXS_            Informační systém repository: Body rozšíření             .
SAPICXT_            Infosystém Repository: Složené body rozšíření             .
SAPICXXX            Infosystém Repository: Všeobecná předloha pro objektový program    .
SAPICYA_            Infosystém repository: Konfigurace aplikace webového dynpra      .
SAPICYC_            Informační systém repository: Komponenta webového dynpra       .
SAPICYF_            Infosystém repository: Relace-počáteč.entita (přehled použití)    .
SAPICYG_            Infosystém repository: Konfigurace komponenty webového dynpra     .
SAPICYT_            Informační systém repository: Controller/view webového dynpra     .
SAPICYY_            Informační systém repository: Aplikace webového dynpra        .
SAPKKA00            Skut.analýza hosp.výsl.: Projekty/prvky SPP              .
SAPKKA00BG           Skut.analýza hosp.výsl.: Projekty/prvky SPP              .
SAPKKA00PLBG          Plánovaná analýza hosp.výsledku: Projekty/prvky SPP          .
SAPKKA00WL           Skut.analýza hosp.výsledku: ZP pro projekty/prvky SPP         .
SAPKKA01            Skut.analýza hosp.výsl.: Zakázky                   .
SAPKKA01BG           Skut.analýza hosp.výsl.: Zakázky                   .
SAPKKA01PLBG          Plánovaná analýza hospodářského výsledku: Zakázky           .
SAPKKA01WL           Skut.stanovení hosp.výsledku: Zásoba práce pro zakázky        .
SAPKKA02            Skut.analýza hosp.výsledku: Zakázky odběratele            .
SAPKKA02BG           Skut.analýza hosp.výsledku: Zakázky odběratele            .
SAPKKA02PLBG          Plánovaná analýza hospodářského výsledku: Zakázky odběratele     .
SAPKKA02WL           Skut.analýza hosp.výsledku: Zásoba práce pro zakázky odběratele    .
SAPKKA04            Vypis.pol.chyb.protokolů pro anal.hosp.výsl.a stan.rozprac.      .
SAPKKA05            Výmaz chybových protokolů pro stanovení hosp.výsl.a rozprac.     .
SAPKKA07            Rozpracovanost: Seznam                        .
SAPKKA07BG           Rozpracovanost: Produkční zakázky a sběrače nákladů na výrobek    .
SAPKKA07COBG          Rozpracovanost: Hierarchie nosit.nákladů               .
SAPKKA07COWL          Rozpracovanost: Zásoba práce, hierarchie nosit.nákladů        .
SAPKKA07WL           Rozpracovanost: Zásoba práce, produkč.zakázky a sběrače nákl.na výr. .
SAPKKA08            Skut.analýza hosp.výsledku: Zakázky odběratele se skut.zaúčtováními  .
SAPKKA11            Analýza hosp.výsledku - výmaz zásoby práce              .
SAPKKA12            Zakázky odběr.: Nastavení statusu CO pro předvolené podmínky     .
SAPKKA13            Stornování jedn.položek analýzy hosp.výsledku             .
SAPKKA14            Stanov.rozprac./anal.hosp.výsl.: Srov.CO a FI             .
SAPKKA15            Převzetí R/2 (od rel.5.0) rozlišení -" stanovení hosp.výsledku ERP  .
SAPKKA16            Mat. ve zpracov. & rezervy z akt. roku, min.roku, předmin. roku, atd. .
SAPKKA17            Stanovení skut.výsledku: Projekty se skutečnými účtováními      .
SAPKKA18            Stanovení výsledků skutečnosti: Zakázky se skutečnými účtováními   .
SAPMA10C            FI-AA: Vstupní dynpro pro vynulování zaúčtováno. Odpis & Vynulov.ÚčOk .
SAPMA12B            Zúčtování nedokonč.IM                         .
SAPMACO            Utilita match-kódu                          .
SAPMACOL            Utilita match-kódu                          .
SAPMACOP               Asynchronní matchcode handling k objektu MC           .
SAPMACOU            Struktura dat match-kódu při upgrade                 .
SAPMBA00            Aplikační analýza: Zobrazení detailních výsledků           .
SAPMBA01            Aplikační analýza: Zobrazení výsledků scan. zdroj.kódu        .
SAPMBA02            Aplikační analýza: Provedení analýz tabulek a zdrojového kódu     .
SAPMBA03            Aplikační analýza: Vstupní transakce ST14 se stromem analýzy     .
SAPMBA04            Aplikační analýza: Údržba stromu analýzy               .
SAPMBA05            Aplikační analýza: Založení/změna filtru na stromu analýzy      .
SAPMBA06            Aplikační analýza: Tisk jednotlivých analýz              .
SAPMBA07            Aplikační analýza: Zobrazení analýzy konfigurace pro doklad      .
SAPMBA08            Aplikační analýza: Výběr z dat analýzy                .
SAPMBAMD            Aplikační analýza: Údržba definice detailní sestavy          .
SAPMBAMX            Analýza modifikovatelných user-exitů, rutin FORM a tiskových programů .
SAPMBAPP            Monitor PP: (dočasné) spuštění pro analýzu tabulky RESB        .
SAPMBBPST01          Program SAPMBBPST01                          .
SAPMC29C_CUST_EX        Změnová služba - příklad zákaznických polí pro rozšíření SAP PCCD0001 .
SAPMCR05            Testování vzorců pracoviště                      .
SAPMCUSC            CUSC: Konfigurace národní verze, pouze interní aplikace        .
SAPMEWDX            EMU: Pustit indexy a provést rekonstrukci               .
SAPMF0PO            Vstup do hromadného požadavku na platbu                .
SAPMF10I            Pořizování dat                            .
SAPMF60G            Dialog údržby pro znal.posudek k úpravě nájemného           .
SAPMF60T            Přehled nájemních jednotek ke smlouvě o nájmu z obratu        .
SAPMF60U            Data obratu ke smlouvě o nájmu z obratu                .
SAPMF60UN           Data obratu ke smlouvě o nájmu z obratu                .
SAPMF60UN_VICN01        Data obratu k nájemní smlouvě o náj.z obratu             .
SAPMF61H            Údržba výtopen                            .
SAPMF62M            Dialog kmen.dat správní smlouvy, nemovitosti             .
SAPMF64L            Treasury CP: Kmenová data depotu                   .
SAPMF64P            Jednotlivá údržba kurzů CP                      .
SAPMF67H            Půjčky-rozhodnutí                           .
SAPMF67J            Kontrola bonity                            .
SAPMF68L            Vstupní obrazovka kmenových dat-jistoty                .
SAPMF68O            Vstup pro kmenová data objektů (vyvolá SAPMF670)           .
SAPMF69N            BAV-podmínky                             .
SAPMF705            Dynpra include I; treasury                      .
SAPMFKC1            Přesměrování transakce IMG do modulu customizingu           .
SAPMFKM0            Menu nastavení: Vyvolání transakcí a dialogových modulů        .
SAPMFKZ1            Chybová analýza konfigur.plateb.programu               .
SAPMFLQTRANSFER        Výpočet likvidity: Manuální přeúčtování                .
SAPMGLRV            Rollup FI-SL                             .
SAPMGSGM            Údržba proměnných                           .
SAPMGTRA            Transport customizač.objektů                     .
SAPMH05A            Viewcluster pro vyhodnoc.cesty                    .
SAPMH05B            Viewcluster pro vyhodnoc.cesty                    .
SAPMH05C            Viewcluster pro vyhodnoc.cesty                    .
SAPMH06A            Viewcluster pro skupiny využití                    .
SAPMHBSRFC           Synchronizace statusu byt.jedn.mezi R/3 a vzd.lokací (pokud exist.)  .
SAPMHBSSTG           Program SAPMHBSSTG                          .
SAPMIEQ0            Vybavení                               .
SAPMIEQ5            Hromadné pořizování dat vybavení                   .
SAPMJ3GE            Program kmen.dat k pořízení a údržbě vlastníka/správce        .
SAPMJ3GP            Program kmenových dat pro pořízení a údržbu daně/dat pojištění    .
SAPMJ3GX            Program k pořízení a údržbě katalogů                 .
SAPMJ3GZ            Program kmen.dat k pořízení a údržbě správy adres           .
SAPMJBBEWZUSAINIT       SAP-Banking: Inicializace doplňkových informací k druhům pohybu    .
SAPMJBD7            Údržba výnos.křivky                          .
SAPMJBE0            SAP-Banking: Správa protokolů pro konverzi na EURO          .
SAPMJBEU            IS-B: Report pro konverzi na EURO (JEN pro ČISTÉ transakce IS-B)   .
SAPMK23D            Přeúčtování NZV                            .
SAPMKB02            Vstup do plánovacího výkazu                      .
SAPMKBUA            Aktualizace rozpočtu                         .
SAPMKBUB            Zobr.dokl.rozpočtu, zaúčt.předběž.evid.                .
SAPMKCB8            Údržba metody Data-mining                       .
SAPMKCDA            Údržba druhu přepočtu měny (tabulka T242Q )              .
SAPMKCGG            Dialog: Generování struktury (nová pro 4.0)              .
SAPMKEC1N           PCA: Jednotlivá údržba kmenových dat profit centra          .
SAPMKECZ            Customizing: Účetní účetnictví profit center             .
SAPMKFJ1            Transakce ke spuštění Upload TRACM                  .
SAPMKKS1            Dosazení navržené hodnoty pro klíč odchylek              .
SAPMKKS2            Kontrola dodávky pro síť zakázek                   .
SAPML01A            Založení/změna/zobrazení/zpracování rozdělovníku - zpět.hlášení    .
SAPMM61M            Vyhodnoc.plánování MPS                        .
SAPMMGMP            Rozšiřit.materiály: Vstup.obraz.                   .
SAPMMPKC            Vytvoření návrhu změny pro řídicí cykly kanban            .
SAPMMPKD            Tiskový a vyhodnocovací report pro kanbany/říď.cykly         .
SAPMMPKF            Zobrazení chyby ve zpracování Kanbanu                 .
SAPMMPKH            Oprava zásob OZV                           .
SAPMOIA1            IS-OIL-výměna-přiřazení                        .
SAPMOIGF            Rozhraní www pro okamžité potvrzení                  .
SAPMOIH_TR_O4KT        Daňové přecenění                           .
SAPMOIKDCT           Frontend potvrzení dodávky                      .
SAPMOIRC_01          Stanovení ceny SSR: Dvourozměrové stanovení ceny (customizing)    .
SAPMOIRC_PRDIF         SSR stanovení ceny: Údržba cenových rozdílů              .
SAPMOMB0            Vedení zásob, předchozí dynpra                    .
SAPMOMD9            Dynamická disponibilita OMB1, OMCP, OMCM               .
SAPMOMR1            Měrné jedn.                              .
SAPMOPPR            Větvení dynpra pro customizing přímého pořízení v plánování potřeb  .
SAPMOPPS            Větvení dynpra pro customizing přímého pořízení v plánování potřeb  .
SAPMP56T_T706Z         Řízení schémat a polí v Tree Control                 .
SAPMPABNR           Zprávy z výrobních odvolávek                     .
SAPMPABSA           Hromadné zobrazení množstevních odvolávek               .
SAPMPEXP            Modulpool pro transakci PEXP                     .
SAPMPKLK            Výmaz kanbanů řízených událostmi                   .
SAPMPW12_TC          Report SAPMPW12_TC                          .
SAPMPWREMIND          Program SAPMPWREMIND                         .
SAPMPZ26            Program RHTTUOMDT                           .
SAPMPZ26_NEW          Program SAPMPZ26_NEW                         .
SAPMPZ49            ESS: Spuštění ESS                           .
SAPMPZM2            Employee Self-Service: Počáteční menu                 .
SAPMQSDA            Údržba kmen.kontr.atributů                      .
SAPMS010            Hromadné změny kmen.soub.uživatelů: Výmaz všech uživ. n. založ.profilu.
SAPMS013            Nahrazení profilu oprávnění u uživatelů novým profilem        .
SAPMS01F            Údržba tabulky TAUTL (seznam AUTHs = pole oprávnění)         .
SAPMS01G            Zobr.obj.kontroly, chybí-li oprávnění                 .
SAPMS01GN           Vyhodnocení poslední kontroly oprávnění                .
SAPMS01M            Dynamické menu                            .
SAPMS01S            Komplexní kontr.report v prostředí oprávnění             .
SAPMS01U            Oprávnění zapsaná v bufferu přihlášeného uživatele          .
SAPMS38P            Vyrovnání jazyka pro objekty query                  .
SAPMS920            Údržba přiřazení objektů oprávnění k transakcím            .
SAPMS921            Údržba přiřazení objektů oprávnění k transakcím            .
SAPMS922            Plnění tabulek USOBX_C a USOBT_C pro generátor profilů        .
SAPMSABAPDEMOS         Dokumentace ABAP a cvičné programy                  .
SAPMSABAPDEMOS_TREE      Dokumentace ABAP a příklady                      .
SAPMSBDC_CC          Batch input: Monitorování map                     .
SAPMSBRA            Konverze krátkých textů relevantních pro odvětví.           .
SAPMSDM1            Vítejte v democentru                         .
SAPMSDYP            Popups pro zprávy a ověrovací dotazy při odhlášení          .
SAPMSE01            Statistika ergonomie (F1,...)                     .
SAPMSENH            Vydání informací pro rozšíření                    .
SAPMSEU0            Repository Browser                          .
SAPMSEU2            Utilita testu pro zobraz.seznamů objektů               .
SAPMSEU4            Masky pro vývojové prostředí                     .
SAPMSEU9            Aplikační hierarchie - zákazník                    .
SAPMSEUA            Simulace rozhraní CUA                         .
SAPMSEUK            Srovnání verzí rozhraní                        .
SAPMSFT0            Počátek údržby kalendáře                       .
SAPMSHM_MONITOR        Program SAPMSHM_MONITOR                        .
SAPMSIGP            Rozhraní PC pro strukturovaná data projektu (formát MPX)       .
SAPMSL932           PAW - údržba definicí vyhledávání                   .
SAPMSLW6            Přehled jednoho jazyka překladu                    .
SAPMSLW_SLPP          Návrhový pool                             .
SAPMSM21            Vyhodnocení SysLog                          .
SAPMSM66            Globál.prac.proces-přehled                      .
SAPMSMLG            Údržba přiřazení skupin přihlášení a serveru RFC k instancím     .
SAPMSMPF            Kódování funkčních kláves                       .
SAPMSNL1            NLS: Jazyky, znaky, znakové sady a místa               .
SAPMSPAD            Správa spoolu                             .
SAPMSPLE            Vyvolání legendy grafických prvků pro sekvenční plánování       .
SAPMSR12_START         Program SAPMSR12_START                        .
SAPMSRAD            Program SAPMSRAD                           .
SAPMSSY3            ABAP Debugger                             .
SAPMSSY30           Transakce pro funkci klasického debuggeru ABAP            .
SAPMSSY6            Cyklický ABAP                             .
SAPMSSY8            Cyklický ABAP                             .
SAPMSSYC            Syst.program pro APAB sdílených objektů - konstruktory oblasti    .
SAPMSTEX            Údržba textových prvků ABAP/4                     .
SAPMSTP004           Dávkový job pro export procesoru STEP                 .
SAPMSTU2            Statistiky semaforů                          .
SAPMTRAN            Překladové prostředí: Vstup                      .
SAPMTRAN_OTR          Překladové prostředí: Vstup                      .
SAPMV12A            Modulpool pro generov.podmínek                    .
SAPMV13I            Údržba nalezení předlohy osvědčení                  .
SAPMV13P            Údržba nalezení obj.balení                      .
SAPMV13V            Údržba nalezení předlohy osvědčení                  .
SAPMV50S            Hrom.běh dodacích listů - zásoba práce                .
SAPMV53M            Monitor vln přípr.mater.k odběru                   .
SAPMV53W            Založení/změna vln přípr.mat.k odběru                 .
SAPMV60C            Zpracování zásoby faktur                       .
SAPMV60S            Hrom.běh dodacích listů - zásoba práce                .
SAPMV62S            Hrom.běh dodacích listů - zásoba práce                .
SAPMV75B            Zpracování zbytků: Výběrový seznam                  .
SAPMW02A            Dialog - údržba - pravidlo rozdělení (založ.,změna, zobraz.)     .
SAPMW03A            Dialog generování násl.dokladů z rozdělovníku (obj.,obj.přeskl.,dod.) .
SAPMWCDT01           Založení hierarchie artiklů                      .
SAPMWCDT02           Změna hierarchie artiklů                       .
SAPMWCDT03           Zobrazení hierarchie artiklů                     .
SAPMWCDT04           Výmaz hierarchie artiklů                       .
SAPMWCDT05           Aktivace hierarchie artiklů                      .
SAPMWCDT07           Deaktivace hierarchie artiklů                     .
SAPMWFRM1           Generování hromadných objednávek                   .
SAPMWFRM4           Zobrazení rozdělení                          .
SAPMWFRM5           Generování skladových příkazů (FT, distribuce dle materiálu)     .
SAPMWFRM6           Změna rozdělení                            .
SAPMWFRM7           Přizpůsobení rozdělení v dialogu                   .
SAPMWFRM9           Přizpůsobení rozdělení v dialogu                   .
SAPMWOSE            SAP Retail Store - příjem materiálu                 .
SAPMWPER            Monitor Interface POS                         .
SAPMWPRICATOUT         Správa a odeslání cenových katalogů                  .
SAPMWPUK            Simulace upload POS                          .
SAPMWRFCDT_ACT         Aktivace hierarchie artiklů                      .
SAPMWRFCDT_COPY        Kopírování hierarchie artiklů                     .
SAPMWRFCDT_DACT        Deaktivace hierarchie artiklů                     .
SAPMWRFCDT_DEL         Výmaz hierarchie artiklů                       .
SAPMWRFCDT_EXP         Export hierarchie artiklů                       .
SAPMWRFCDT_INS         Založení hierarchie artiklů                      .
SAPMWRFCDT_REO         Reorganizace hierarchie artiklů                    .
SAPMWRFCDT_SHW         Zobrazení hierarchie artiklů                     .
SAPMWRFCDT_SIMU        Simulace: Kopírování hierarchie artiklů                .
SAPMWRFCDT_UPD         Změna hierarchie artiklů                       .
SAPMWRPM            Monitor doplňování                          .
SAPMWSAF003          Údržba výskytu kalendářních efektů                  .
SAPMWSAF004          Přiřazení typu akce k předpovídateli                 .
SAPMWSOA7           Program SAPMWSOA7                           .
SAPM_GUITEST_PORTABLE     Přenosný test GUI                           .
SAPM_UPS_CUSTOMIZING      Program SAPM_UPS_CUSTOMIZING                     .
SAPPIPRL            Generování seznamu kontr.dávek                    .
SAPPROFC_NEW          Role: Hromadné generování profilů                   .
SAPRAIH1            Archivační program pro historii fakturace               .
SAPRAIH2            Archivační program pro historii fakturace, výmaz faktur        .
SAPRAIH3            Archivační program pro historii fakturace, obnovení faktur      .
SAPRAKB            Sestupně kompatibilní vývoj - management dat             .
SAPRAKB_CI_TABCHECK      Program SAPRAKB_CI_TABCHECK                      .
SAPRAKB_COMP_CHECK       Program SAPRAKB_CHECKTRKORR                      .
SAPRAKB_EDIT_EXCEPTIONS    Zpracování výjimek                          .
SAPRAKB_SHOW_EXCEPTIONS    Použití objektů: Vstup                        .
SAPRAKB_SHOW_FROZEN_OBJECTS  Přehled: Fixované vývojové objekty                  .
SAPRAKB_UPDATE_20       Report SAPRAKB_UPDATE_20                       .
SAPRAKB_USAGE         Přehled použití                            .
SAPRAKB_USAGE20        Přehled použití                            .
SAPRCK10            Běh kalkulace materiálu: Kalkulace podle úrovní kalkulace       .
SAPRCK23            Aktualizace ceny                           .
SAPRCK30            Zobrazení existujících kalkulací                   .
SAPRCK32            Tisk chybových protokolů běhu kalkulace                .
SAPRCK44            Výmaz běhu kalkulace                         .
SAPRCK50            Založení vybrané zás.práce                      .
SAPRCK51            Paralelní kalkulace kusovníku                     .
SAPRCK60            Běh kalkulace materiálu: Předběžný výběr materiálů závodu       .
SAPRCK60OLD          Běh kalkulace materiálu: Předběžný výběr materiálů závodu       .
SAPRCK62            Běh kalkulace materiálu: Rozčlenění předběžných výběrů        .
SAPRCK6W            Běh kalkulace materiálu: Předběžný výběr materiálů závodu       .
SAPRCKAN            Výstup kotvy kmenového souboru materiálu ve 3 oceněních        .
SAPRCKAPP01          Zobrazení kalkulovaných materiálů                   .
SAPRCKAPP01_WAO        Zobrazení kalkulovaných materiálů                   .
SAPRCKAPP02          Zobrazení datového extraktu                      .
SAPRCKAPP03          Zobrazení kalkulovaných položek zakázky odběratele          .
SAPRCKAPP03_WAO        Položky zakázky odběratele na zpracování               .
SAPRCKBK_SB_ADMIN       Administrace sdíleného bufferu - plánování nákladů na výrobek     .
SAPRCKBK_SB_ADMIN_2      Administrace sdíleného bufferu - plánování nákladů na výrobek     .
SAPRCKCU            Kontrola varianty kalkulace                      .
SAPRCKDL            Výmaz zad.KALO-údajů, ke kterým již neexistuje žádný KALA záznam   .
SAPRCKKA            Varianty kalkulace, druhy kalkulace, varianty ocenění         .
SAPRCKM2            Změna stanovení ceny materiálu pro ledger materiálu          .
SAPRCKM2_NEU          Změna stanov. ceny materiálu pro ledger materiálu           .
SAPRCKMA            Hlavní program pro periodické práce                  .
SAPRCKMA_ABSCHLUSSBUCHUNGEN  Závěrečné zápisy ledgeru materiálu                  .
SAPRCKMA_EINSTUF_ABRECHNUNG  Jednostupňové stanovení ceny materiálu                .
SAPRCKMA_RUN          Hlavní program pro periodické práce běhu               .
SAPRCKMA_RUN_CLOSE       Zaúčtování závěrky pro běh                      .
SAPRCKMA_RUN_SETTLE      Jednostupňové stanovení ceny pro běh                 .
SAPRCKMBEW3          Korektura: Nekonzistence mezi km.soub.materiálu a kalkulací      .
SAPRCKMBEW9          Analýza: Nekonzistentní čísla kalkulace - km.soubor mater./kalkulace .
SAPRCKMG            Zobrazení nastavení customizingu relevantních pro LM         .
SAPRCKMJ            Produktiv.spuštění ledgeru materiálu                 .
SAPRCKMJX           Deaktivace ledgeru materiálu                     .
SAPRCKMK            Archivace: Program mazání pro index ckmil               .
SAPRCKML            Archivace: Obnovení záznamů ckmi1 z archivu              .
SAPRCKMLMV_DBTAB_CHECK     Kontrolní report pro databázové tabulky nástroje struktury množství  .
SAPRCKMLMV_KALNR_SHOW     Zobrazení obsahů polí kmenových dat MGV                .
SAPRCKMLMV_ORDER_CONN_CHECK  Zakázky: Kontrola konzistence AUFK s nástrojem struktury množství   .
SAPRCKMLMV_QSI00        Inicializace importu struktury množství z logistiky          .
SAPRCKMLMV_RUN_BASIC_LIST   Skutečná kalkulace: Výběr materiálů                  .
SAPRCKMLMV_RUN_CREATE_STEPS  Skutečná kalkulace: Stanovení posloupnosti kalkulace         .
SAPRCKMLMV_RUN_MLEVEL_SETTLE  Vícestupňové stanovení ceny pro běh                  .
SAPRCKMM            Archivace: Program zápisu pro index ckmi1               .
SAPRCKMN            Archivace: Program zápisu k záznamům období CKML1           .
SAPRCKMN_NEU          Archivace: Program pro zápis dat období ledg.materiálu/skut.kalkul.  .
SAPRCKMN_NEU_SPLIT       Archivace: Program pro zápis dat období ledg.materiálu/skut.kalkul.  .
SAPRCKMO            Archivace: Mazací program k záznamům období CKML1           .
SAPRCKMO_NEU          Archivace: Program pro výmaz dat období ledgeru materiálu/skut.kalk. .
SAPRCKMO_NEU_SPLIT       Archivace: Program pro výmaz dat období ledgeru materiálu/skut.kalk. .
SAPRCKMP            Archivace: Obnovení záznamů období CKML1 z archivu          .
SAPRCKMP_NEU_RUECKLADEN    Archivace: Program pro obnovení, data období ledg.materiálu/skut.kalk..
SAPRCKMP_NEU_SPLIT       Archivace: Program pro obnovení, data období ledg.materiálu/skut.kalk..
SAPRCKMR            Historie operace pro materiál                     .
SAPRCKMS            Vyhledávací report pro doklady                    .
SAPRCKMU            Kontrola konzistence mezi kmenovým souborem a ledgerem materiálu   .
SAPRCKMV            Archivace: Program pro zápis dokladu LM                .
SAPRCKMW            Archivace: Program pro výmaz dokladu LM                .
SAPRCKMX            Archivace: Program pro zpětné zavedení dokladu LM           .
SAPRCKMZ            Data ledgeru materiálu vztažená k několika obdobím          .
SAPRCKM_BUILD_MGV_FROM_DOC   Kontrola struktury množství a její příp.nové vytvoření z dokladů   .
SAPRCKM_CLOSE_DYNAMIC_PERIOD  Program SAPRCKM_CLOSE_DYNAMIC_PERIOD                 .
SAPRCKM_CONVERT_30_40     Konverzní program pro tabulky LM a účty z release 3.0 na 4.0     .
SAPRCKM_CORRECT_MGV_DATA    Korektura struktury množství pomocí příp.opravených dokladů      .
SAPRCKM_CURRENCIES_CHECK    Typy měny a ocenění v LM, FI a CO                   .
SAPRCKM_KALNR_CONSISTENCY   Kontrola konzistence čísel kalkulace                 .
SAPRCKM_LIST_OF_STATUS     Sestava materiálů podle statusu období                .
SAPRCKM_LIST_UMB_ACCOUNTS   Zobrazení uzlu ke klíči uzlu UMB                   .
SAPRCKM_MR11          Údržba zúčtovacího účtu PM/PF                     .
SAPRCKM_PRCH          Uvolnění plánovaných změn ceny                    .
SAPRCKM_PRMT          Údržba budoucích cen s přepočtem pro všechna ocenění         .
SAPRCKM_PRMT_MAIN       Základní program pro údržbu budoucích cen               .
SAPRCKM_PRMT_RUN_TYPE     Údržba budoucích cen se vstupem typu běhu a datem           .
SAPRCKM_RULETABLES_CLEAR    Výmaz uložených tabulek pravidel transakce CKMPRP           .
SAPRCKM_VERIFY_PRICE_DET    Informační nástroj (stanovení ceny)                  .
SAPRCKQS            SAPRCKQS                               .
SAPRCKR1            Reorganizace kalkulací                        .
SAPRCKR2            Archivace: Program pro zápis (kalkulace výrobku)           .
SAPRCKR3            Archivace: program výmazu  (kalkulace výrobku)            .
SAPRCKR4            Archivace: program zpět.zavedení (kalkulace výrobku)         .
SAPRCKR8            Archivace: Zobrazení kalkulací v archívu               .
SAPRCKRB            Archivace: Program odstranění indexu pro kalkulaci výrobku      .
SAPRCKVF            Následující varianty kalkulace dovolují poznámku a uvolnění      .
SAPRCKVK            Stanovení tvorby hodnot                        .
SAPRCKWB02           Výrobní dávka, výkaz skutečných nákladů                .
SAPRCKWB020          Detailní výkaz kalkulace výrobní dávky - plán/skutečnost       .
SAPRCKWB03           Okruh odpovědnosti: Výkaz výrobní dávky - plán/skutečnost       .
SAPRCKWB04           Zůstatek rozpracovanosti na výrobní dávku               .
SAPRCKWB06           Zůstatek rozpracovanosti na výrobní dávku               .
SAPRCK_CHECK_ANCHOR      Program SAPRCK_CHECK_ANCHOR                      .
SAPRCK_KALNR_CKMI1       Nekonzistentní čísla kalkulací: Km.soubor materiálu/kalkulace     .
SAPRCK_MCSO          Hromadná kalkulace prodejních dokladů                 .
SAPRDELK            INTERNÍ: Výmaz smluvního účtu pro testovací účely           .
SAPRDEMODOCUMENTCONTAINER   Demo pro OLE-Container-Control                    .
SAPRDEMODOCUMENTCONTAINER2   Demo pro OLE-Container-Control (optimalizováno)            .
SAPRDEMOEXCELINTEGRATION    Demo pro integraci Excelu 97                     .
SAPRDEMOEXCELINTEGRATION2   Demo pro integraci Excel97 (optimalizováno)              .
SAPRDEMOEXCEL_EXPORT      Demo pro OLE-Container-Control (optimalizováno)            .
SAPRDEMOLOTUS123INTEGRATION  Demo pro integraci Lotusu 1-2-3 (od release 9)            .
SAPRDEMOOFFICEINTEGRATION   Demo pro Office-Integration ?                     .
SAPRDEMORTFPROCESSING     Demo pro zpracování textu na bázi RTF via Desktop-Office-Integration .
SAPRDEMOVIEWING        Demo Viewing Interface                        .
SAPRDEMOVISIO50INTEGRATION   Demo pro integraci Visia 5.0                     .
SAPRDEMOWORD97INTEGRATION   Demo pro integraci Word97                       .
SAPRDEMOWORDPROINTEGRATION   Demo pro WordPro98-Integration                    .
SAPRDEMO_ACTIVEX_INTEGRATION  Demo pro integraci dokumentu ActiveX                 .
SAPRDEMO_DOI_BDS        Demo pro aplikaci BDS integrací Office                .
SAPRDEMO_ESUITE_SPREADSHEET  Demo pro integraci kalkul.tabulky eSuite               .
SAPRDEMO_ESUITE_WORDPROCESSOR Demo pro integraci WordProcesoru eSuite                .
SAPRDEMO_FORM_INTERFACE    Demo pro rozhraní form                        .
SAPRDEMO_MAILMERGE_INTERFACE  Demo pro rozhraní mail merge                     .
SAPRDEMO_PIVOTINTERFACE    Demo pro rozhraní kalkul.tabulky                   .
SAPRDEMO_SPREADSHEET_INTERFACE Demo pro rozhraní kalkul.tabulky                   .
SAPRDEMO_TABLES_IN_EXCEL    Demo pro rozhraní kalkul.tabulky                   .
SAPRDEMO_WORD_NOTEPAD     Demo pro rozhraní kalkul.tabulky                   .
SAPREDIT_PSTEXT_SOI      Vyvolání integrace Office pro integraci Wordu             .
SAPREDIT_TEXT_FORMAT_DOI    Vyvolání integrace Office pro integraci Wordu             .
SAPREDIT_TEXT_FORMAT_DOI_DOC  Vyvolání integrace Office pro integraci Wordu             .
SAPREDIT_TEXT_FORMAT_DOI_WPRO Integrace WordPro                           .
SAPRELEASE_EXCEPTIONS     Program SAPRELEASE_EXCEPTIONS                     .
SAPREWU5            Konverze měny v nákupu                        .
SAPREWU6            Konverze měny v prodeji                        .
SAPRGEN_CD           Generování IS-IS-CD-Includes                     .
SAPRISU_PRINTACTION_SELECTION EXTERNÍ: Výběr záznamů tiskové akce                  .
SAPRKKBC            Zpracování na pozadí skupiny funkcí KKBC               .
SAPRMPSACTIVATEWF       Program SAPRMPSACTIVATEWF                       .
SAPRMQCD            Program SAPRMQCD                           .
SAPRSAMT            Zpracování souborů programů ABAP                   .
SAPRSAT0            ABAO/4 Analýza běhu prog. - příprava vyhodnocení           .
SAPRSAT1            ABAP/4 Analýza běhu prog.:Vyhodnocení                 .
SAPRSATD            Vyhodnocení analýzy běhu programu: Zobrazení dumpu          .
SAPRSATE            Analýza doby běhu pro E2E                       .
SAPRSATM            Vyhodnocení analýzy běhu programu: Veličiny              .
SAPRSATRA_MONITOR       test.program                             .
SAPRSBR1            Zobrazení překl. odvětví                       .
SAPRSBR2            Zobrazení označení odvětví                      .
SAPRSBRA            Lokalizace kr.textů relev. pro odvětví                .
SAPRSBRC            Kontrola návrhů                            .
SAPRSBRD            Zobrazení návrhů                           .
SAPRSBRG            Generování návrhů kr.textů odvětví                  .
SAPRSBRI            Konverze krátkých textů odvětví                    .
SAPRSBRJ            Definování subst.pojmů                        .
SAPRSBRL            Zobrazení záznamů INDTEXT                       .
SAPRSBRL_DRA          Zobrazení záznamů BRATEXT                       .
SAPRSBRL_EREF         Krátké texty odvětví: Zobrazení referenčních textů          .
SAPRSBRO            Uložení textu odvětví                         .
SAPRSBRP            Výmaz údajů BRATEXT pro generování zásoby práce            .
SAPRSBRR            Obnovení tabulek pro odvětvové krátké texty              .
SAPRSBRS            Vyhl.znakových řetězců v kr.textech relev.pro odvětví         .
SAPRSBRT            Vložení označení odvětví                       .
SAPRSBRU            Rozdělit návrhy kr. textů závislých na odvětví v textpoolu      .
SAPRSBRW            Převzít nové subst. pojmy                       .
SAPRSBRX            Zobrazení subst. pojmu                        .
SAPRSEU5_40_46B        Menu Painter: Remote pro zdroj v 50                  .
SAPRSEU5_46C          Menu Painter: Remote pro zdroj v 50                  .
SAPRSEUG            Generování všech rozhraní GUI                     .
SAPRSEUH            Hierarchie strukt. zdroje                       .
SAPRSEUI            Vygenerování indexu pro doklad o použití               .
SAPRSEUK            Menu Painter: Obnovení verze rozhraní                 .
SAPRSEUL            Menu Painter: Zobrazení verze rozhraní                .
SAPRSEUW            Hlavní report ke korektuře tabulek menu painteru           .
SAPRSEUW_SET_LANGU       Obnovení originálního jazyka pro uživatelské rozhraní CUA       .
SAPRSEUW_SFW          Konverze ilegálních hodnot pro SFW_SHOWHIDE              .
SAPRSEUY            Menu painter: Report analýzy, zdroj                  .
SAPRSLDB            Kritéria výběru specif.pro report                   .
SAPRSMPFKEY          Přiřazení funkčních kláves                      .
SAPRSMPICONS          Menu Painter: Očištění systémových ikon                .
SAPRSMPL            Menu Painter: Konverze jazyků po importu               .
SAPRSMP_TOUCH         Uživatelská rozhraní: Vyvolání, uložení a generování         .
SAPRS_SMODITRAN        Připojení objektů kusovníku k modifikovaným objektům         .
SAPRS_SMODITRAN_45       Připojení objektů kusovníku k modifikovaným objektům         .
SAPRS_SMODITRAN_LIST      Program SAPRS_SMODITRAN_LIST                     .
SAPRS_SMODITRAN_LIST_45    Program SAPRS_SMODITRAN_LIST                     .
SAPRUPGM            Určení režimů synchronizace a vymazaných objektů           .
SAPRUPGM_45B          Program SAPRUPGM pro release 45B                   .
SAPRV100            Generování dat faktur starého rozhraní                .
SAPRV101            Generování test.dat faktury                      .
SAPRV102            Zobrazení OP, účtu, právního vztahu ve stromové struktuře       .
SAPRV103            Generování test.dat: Kmenová data                   .
SAPRV104            Generování test.dat: Pohybová data: VVSCPOS FILE           .
SAPRV108            Generování tabulk.záznamů BDT-FICA                  .
SAPRV110            INTERNÍ: Zápis test.souborů pro kmen.data/data pohybu         .
SAPRV111            Generování tabulk.záznamů BDT-FICA                  .
SAPRV114            Generování testovacích dat: Pohybová data pro vzor.verzi       .
SAPRV115            Generování test.dat: Změna km.dat                   .
SAPRV121            TLXX004F, T004F                            .
SAPRV123            Generování testovacích dat: Storno CO-PA atrib.smlouvy        .
SAPRV124            Generování test.dat: Pohybová data: VVSCPOS FILE           .
SAPRV125            Generování položek pro DI                       .
SAPRV126            Interně: Test simulace plánu plateb                  .
SAPRV127            Interně: Zobrazení tabulky plánu plateb                .
SAPRV70P            Param.tisku                              .
SAPRVAF1            Archiv.program pro historii fakturace                 .
SAPRVAF2            Archiv.program pro historii fakturace, výmaz faktur          .
SAPRVAF3            Archiv.progarm pro historii fakturace, obnova faktur         .
SAPRVAG1            Archivace dle zákona proti praní peněz - archivační program      .
SAPRVAG2            Archivace dle zákona o praní peněz - program pro výmaz        .
SAPRVAG3            Archivace dle zákona proti praní peněz - program pro obnovení     .
SAPRVAM0            Archivace hlášení makléře - archivační program            .
SAPRVAM1            Archivace hlášení makléře - program pro výmaz             .
SAPRVAM2            Archivace hlášení makléře - program pro obnovení           .
SAPRVAS1            Plány plateb - archivační program                   .
SAPRVAS2            Archivace plánu plateb - program výmazu                .
SAPRVAS3            Archivace plánů plateb - program obnovy                .
SAPRVAS4            Archivace: Storno obchod.příp.plánů plateb (běh zápisu)        .
SAPRVAS5            Archivace: Storno obchod.příp.plánů plateb (běh výmazu)        .
SAPRVAS6            Archivace: Storno obchod.příp.plánů plateb (obnovení)         .
SAPRVAV1            Archivace: Zpětná hlášení z infokontejneru (běh zápisu)        .
SAPRVAV2            Archivace: Zpětná hlášení z infokontejneru (běh výmazu)        .
SAPRVAV3            Archivace: Zpětná hlášení z infokontejneru (obnovení)         .
SAPRVAZ1            Archivace historie úročení zůstatků - archivační program       .
SAPRVAZ2            Archivace historie úročení zůstatků - program pro výmaz        .
SAPRVAZ3            Archivace úročení zůstatků - program pro obnovení           .
SAPRVV03            Staré: Dynamické zobrazení tabulek                  .
SAPRVV100           Zobrazení historie změn plánu plateb                 .
SAPRVV101           Zobrazení historie změn položky plánu plateb             .
SAPRVV102           Generování korespondence ze seznamu přeplatků             .
SAPRVV19            INTERNÍ: Hledání řetězce ve třídě E: Výpis všech programů s řetězcem .
SAPRVV20            Zastaralé: Výpis dokladů ke klíči odsouhlasení            .
SAPRVV21            Vyhodnocení a zobrazení chyby dle RFC                 .
SAPRVV22            Zobrazení historie fakturace                     .
SAPRVV27            Provedení upomínání                          .
SAPRVV32            Test pro paralelní provoz převzetí Má dáti              .
SAPRVV40            INTERNÍ: Výmaz všech pohybových dat IS-IS-CD ke smlouvě        .
SAPRVV41            Převzetí účetních dat                         .
SAPRVV42            Převzetí účetních dat - provedení na pozadí              .
SAPRVV44            Konverze RBART, RBZNR, VTREF                     .
SAPRVV46            INTERNÍ: Pomocný program k testování přímého vstupu kmenových dat účtu.
SAPRVV61            Zobrazení dat převzetí                        .
SAPRVV70            VND-vstupní zpracování (Rakousko) - řídicí program          .
SAPRVV71            VND-vstupní zpracování (Rakousko)                   .
SAPRVV72            Atkualizování dávky platby                      .
SAPRVV73            Aktualizace dávky vrácení                       .
SAPRVV76            INTERNÍ:Generování spoušt.událostí pro prozatímní případy z VVKKKDTRIG.
SAPRVV77            INTERNÍ: Zobraz.kandidátů vyrovnání k prozatím.případu došlé platby  .
SAPRVV90            Archivační program pro doklady o převzetí               .
SAPRVV91            Program k výmazu pro archivované doklady o převzetí          .
SAPRVV97            Program obnovení pro archivované doklady o převzetí          .
SAPRVV99            Historie upomínání                          .
SAPRVVCPH_DELETE        Výmaz dat pro změnu pojistníka                    .
SAPRVVCPH_EXECUTE       Změna pojistníka                           .
SAPRVVKF            Individuální nalezení účtu                      .
SAPRVVKF_EXPIMP        Export/import indiv.zákaz.nalezení účtu                .
SAPRVVM1            Konverze smluv.účtů vzhledem k odliš.příjemci upomínky        .
SAPRVVM2            Konverz.report customiz.upomín.                    .
SAPRVVM3            Konverz.report historie upomínání                   .
SAPRVVSCFINDOLD        Plány plateb: Vyhledání položek plánu plateb před verzí 4.72     .
SAPRVVSD            Běh účtování (dispatcher)                       .
SAPRVVSF            Debetní pozice - přehledový program chyb               .
SAPRVVSJ            Běh účtování - job                          .
SAPRVVTAXREP_IT_NEW      Vytvoření daňového hlášení (Itálie)                  .
SAPRVVTAXREP_IT_PREP_NEW    Příprava generování daňového hlášení (Itálie)             .
SAPRVV_COINSHA1        Archivace výkaznictví soupojištění - archivační program        .
SAPRVV_COINSHA2        Archivace výkaznictví soupojištění - program pro výmaz        .
SAPRVV_COINSHA3        Archivace výkaznictví soupojištění - program pro obnovu        .
SAPRVV_COINS_HISTORY      Historie soupojištění                         .
SAPRVV_MAKLERKONTST      Zobarzení stavu účtu makléře                     .
SAPRVV_ZAHLUNGSANALYSE     Program SAPRVVTR                           .
SAPRWMCA            Identická kopie retailového materiálu                 .
SAPR_DEVCHECK_FILL_TABLES   IS-U Kontrola přístrojů: Naplnění syst.tabulek pro kontrolu přístrojů .
SAPR_OFFICE_INTEGRATION_TRACE Integrace Desktop Office: Sledování zap/vyp              .
SAPR_PROT_DI          Souhrn Log DI                             .
SAPR_TRANS_UNDO        Anulace převzetí dat k plánům plateb                 .
SAPSAA_HELP          Asistent nápovědy (administrace systému)               .
SAPSCMAMAIL          Schedule Manager: Odeslání mailů                   .
SAPSCPR24           BC sady: Výběr podle atributů (při založení hier.BC sad)       .
SAPSCPR910           Business Configuration Set: Změna rozsahu platnosti         .
SAPSCRIPT_DEMO_NOTE_EDITOR   Jednoduchý editor k pořízování poznámek                .
SAPSIMPLE_TREEM_DRAGDROP_DEMO2 Příklad: Drag & Drop v Simple Tree Control (s dokumentací)      .
SAPSIMPLE_TREEM_DRAG_DROP_DEMO Příklad: Drag & Drop v Simple Tree Control (s dokumentací)      .
SAPSIMPLE_TREE_CONTEXT_MEN_DEM Příklad: Kontextové menu v Simple Tree Control (s dokumentací)    .
SAPSIMPLE_TREE_CONTROL_DEMO  Příklad: Simple Tree Control (s dokumentací)             .
SAPSIMPLE_TREE_DRAG_DROP_DEMO Příklad: Drag & Drop v Simple Tree Control (s dokumentací)      .
SAPSIMPLE_TREE_MODEL_DEMO   Příklad: Simple Tree Model (s dokumentací)              .
SAPSMGV_VTYPE_ACTIVATE     Include SAPSMGV_VTYPE_ACTIVATE                    .
SAPSOAPT            RFC-po-SOAP Gateway: Test adresáře                  .
SAPSRMSTART          Spouští framework SRM                         .
SAPTABLEPAINTER_DEMO      Testovací program pro Smart Forms Table Painter Control        .
SAPTDGA1            NZ: Aktivace kontrol nebezpečného zboží                .
SAPTEXTEDIT_DEMO_1       Demoprogram k připojení controls k různým kontejnerům         .
SAPTEXTEDIT_DEMO_3       Demo pro jednoduché použití Text Edit Control             .
SAPTEXTEDIT_DEMO_DRAGDROP   Demo program pro Drag & Drop - s TextEdit a Tree Control       .
SAPTEXTEDIT_TEST_1       TextEdit Control: Test pro ABAP global wrapper, ke stavu 4.5     .
SAPTEXTEDIT_TEST_2       TextEdit Control: Test.program nové funkčnosti od 4.6 A        .
SAPTEXTEDIT_TEST_EVENTS    Testovací program pro všechny řídicí události             .
SAPTLAN_MANAGEMENT       Transakce SMLT                            .
SAPTLFLIGHT          Výukový program konverze webového dynpra               .
SAPTLIST_TREE_CONTROL_DEMO   Příklad: List Tree Control (s dokumentací)              .
SAPTLIST_TREE_CONTROL_DEMO_HDR Příklad: List Tree Controls hlavičkou (s dokumentací)         .
SAPTLIST_TREE_MODEL_DEMO    Příklad: List Tree Model (s dokumentací)               .
SAPTOOLBAR_DEMO1        SAP Toolbar Control demo program                   .
SAPTOOLBAR_IN_SPLITTER     Program SAPHTML_SCRIPT_DEMO                      .
SAPTREX1            Příklad: Tree Control v režimu sloupců (s dokumentací)        .
SAPTREX2            Příklad: Tree Control v režimu seznamu (s dokumentací)        .
SAPTREX3            Příklad: Simple Tree Control (s dokumentací)             .
SAPTREX_NODE_STYLES      Příklad: Styly v Tree Control (s dokumentací)             .
SAPUFKB1            Analýza chyb/dokumentace automatického účtování            .
SAPUFKB2            Analýza chyb/dokumentace zvláštní hl.knihy              .
SAPUFKD0            Dokumentace pro konfiguraci progr.upomín.               .
SAPV019            Výmaz odběratele                           .
SAPVF040            Modulpool vzorových dynper pro SAPMF05A                .
SAPVFKMT            Modulpool vzorových dynper pro SAPMF05A                .
SAPVGENSTART          Generátor view                            .
SAPVK23B            Modulpool pro vzorová dynpra pro SAPMK23B               .
SAPWFPR0            Start-modul-pool pro WF_PROCESS                    .
SAPWFPR1            Spuštění WF_PROCESS na pozadí                     .
SAPWFPR2            Workflow: Výběrový report pro případy                 .
SAPWFPR3            Workflow: Reorganizační report operací                .
SAPWL_CPSGLWLSLIST       Kopírování a výmaz záznamů v tabulce SGLWLSLIST            .
SAPWL_KONTEXTTRACE       Aktivace sledování a spuštění transakce.               .
SAPWL_ST03G          ABAP: Systémové zatížení a statistika výkonu             .
SAPWL_ST03N          ABAP: Systémové zatížení a statistika výkonu             .
SAPWL_STATTRACE        Sledování statistiky                         .
SAP_0BWVC_C19_LOAD       Zavedení verifikační infokostky 0BWVC_C19 pomocí kroku APO/SEM    .
SAP_AGGREGATES_ACTIVATE_FILL  Aktivace a plnění agregátů infokostky                 .
SAP_AGGREGATES_CONDENSE    SAP_AGGREGATES_CONDENSE                        .
SAP_AGGREGATES_DEACTIVATE   Deaktivace agregátů infokostky                    .
SAP_ANALYZE_ALL_INFOCUBES   Vytvoření DB-statistiky pro všechny infokostky            .
SAP_BWTOOLPGM_DB6       Program SAP_BWTOOLPGM_DB6                       .
SAP_BW_MIGRATION        Report s pomocnými rutinami pro migraci BW              .
SAP_CONTROL_INFO_OLD      ABAP GUI Controls Information                     .
SAP_CONTROL_TEST        Příklad: Simple Tree Control (s dokumentací)             .
SAP_CONTROL_USE        Use of ActiveX Controls in SAPGUI                   .
SAP_CONVERT_NORMAL_TRANS    Konverze: Normální "--" transakční infokostka             .
SAP_DBSTATC_CLEANUP      Očištění tabulky DBSTATC (pro použití s BRCONNECT)          .
SAP_DROP_EMPTY_FPARTITIONS   Umístění/odstranění nepož.n.prázdn.segmentů tabulky faktů F      .
SAP_DROP_TMPTABLES       Odstraní dočasné databázové objekty                  .
SAP_ECLVIEWER_2D        Demoprogram k ECL-Viewer 2D                      .
SAP_ECLVIEWER_3D        Demoprogram k ECL-Viewer 3D                      .
SAP_ECLVIEWER_BOX       Demo program pro vygenerování vieweru ECL v kontejneru dialog.okna  .
SAP_EXTEND_PARTITIONING_INF  Rozšíření schématu fragmentace tabulek faktů E kostky         .
SAP_GENERATE          Program SAP_GENERATE                         .
SAP_HELP_ABAP         Dokumentace klíčových slov ABAP                    .
SAP_IC_REPART_DB4       Resegmentace infokostek v dialogu (***Jen SAP***)           .
SAP_LOCKS_LIST         Seznam ALV provoz.ekon.blokování                   .
SAP_PARTITIONS_INFO_GET_IC_DB4 DB4: Segmentování DB-tabulek infokostek                .
SAP_PARTITIONS_INFO_GET_PS_DB4 DB4: Rozdělení DB-tabulek objektů PSA                 .
SAP_PICTURE_DEMO        Demo pro Sap Picture Control                     .
SAP_PICTURE_DEMO_DRAG_DROP   Demo pro Sap Picture Control                     .
SAP_PICTURE_DEMO_ICON     Demo pro Sap Picture Control                     .
SAP_PSA_PARTITION_CHECK_ORA  compress existing requests in one partition              .
SAP_PSA_PARTITION_COMPRESS   compress existing requests in one partition              .
SAP_QUERY_AD_HOC        Vyvolání SAP Query pro ad hoc reporting                .
SAP_QUERY_AD_HOC_ROLE     Vyvolání rolí SAP Query pro ad hoc reporting             .
SAP_QUERY_BW_DEVELOPMENT_ROLE Vyvolání rolí SAP Query pro vývoj                   .
SAP_QUERY_CALL         Vyvolání query SAP                          .
SAP_QUERY_DEMO_TRANSFER_1   Demoprogram pro zápis souborů pomocí SAP Query            .
SAP_QUERY_DEVELOPMENT     Vyvolání SAP Query pro vývoj                     .
SAP_QUERY_DEVELOPMENT_ROLE   Vyvolání rolí SAP Query pro vývoj                   .
SAP_QUERY_SQ01         Vyvolání SAP Query pomocí SQ01                    .
SAP_QUERY_SQ02         Vyvolání údržby infosady                       .
SAP_QUERY_SQ03         Vyvolání údržby skupiny uživatelů                   .
SAP_QUERY_TEST         Generuje náhodné queries pro infokostku a provádí je         .
SAP_REFPOINT_COMPLETE     Reparaturní program pro chybějící body                .
SAP_RSDB6_PINDEX_ON_FTABLE   Výmaz/založení indexu P v tabulkách faktů F              .
SAP_RSDB6_SHOW_TABLAYOUT    Zobrazuje layout DB tabulek infoprovideru               .
SAP_SANITY_CHECK_DB4      Kontrola syst.parametrů                        .
SAP_TABLE_INZPFM_DB4      Inicializuje tabulky s vymazanými záznamy               .
SAP_TABLE_STATS_PRESERVE_ORA  Importuje a exportuje tabulkové statistiky              .
SASAP01_START         Spuštění ASAP QADB                          .
SASAP02_START         Asistent implementace                         .
SASAPIA_ATTRI_CHANGE      Doklad o použití rolí a temat.oblastí + hromadná změna        .
SASAPIA_CHECK1         Kontrolní report IA: Uzly bez tématu/varianty/rolí/subjektu      .
SASAPIA_CHECK_TECHNAME     Kontrola atributu KW 'Tech.název' z hlediska jednoznačnosti      .
SASAPIA_FIND_DOCUMENT     Hledání dokumentu via LOIO/atributy KW                .
SASAPIA_IADATA_DOWNLOAD    Report IA - struktura s přiřazeními                  .
SASAPIA_IADATA_UPLOAD     Upload dat IA                             .
SASAPIA_INHERIT_ATTRIBUTES   Dědění atributů                            .
SASAPIA_KW_ATTRI        Změna atributu Knowledge Warehouse: Typ souboru            .
SASAPIA_MASTER_DATA      Kmenová data                             .
SASAPIA_MPX_DOWNLOAD      Rozhraní PC pro strukturovaná data projektu (formát MPX)       .
SASAPIA_QADB_REPORT      Report pro referenční hierarchii vč. dotazů              .
SASAPIA_ROADMAP_TRANSPORT   Transport itinerářů (zastaralé)                    .
SASAPIA_START         Program SASAPIA_START                         .
SASAPIGP_START         Asistent implementace                         .
SASAPQADB_START        Spuštění ASAP QADB                          .
SASAP_IA_CHECK_DURATION    ID stromu pro profily oprávnění                    .
SASAP_IA_TREE_IDS       ID stromu pro profily oprávnění                    .
SATT_IA_UPLOAD_ATTRI_VALUES  Program SATT_IA_UPLOAD                        .
SATT_IA_UPLOAD_LOOKUPTABLES  Program SATT_IA_UPLOAD                        .
SATT_NEW_OBJTTYP        Program SATT_NEW_OBJTTYP                       .
SA_GANTT            Grafika: Sériové zakázky - verze                   .
SBAL_ARCHIVE          Archivace aplikačních protokolů pomocí ADK              .
SBAL_ARCHIVE_DELETE      Aplikační protokol: Výmaz archivovaných protokolů           .
SBAL_ARCHIVE_LOAD       Aplikační protokol: Obnovení archivovaných protokolů         .
SBAL_CALLBACK         Aplikační protokol: Demoprogram: Rutiny Callback           .
SBAL_DELETE          Aplikač.protokol: Výmaz propadlých protokolů             .
SBAL_DEMO_01          Aplikační protokol: Demoprogram: Nejjednodušší vyvolání        .
SBAL_DEMO_02          Aplikační protokol: Demoprogram: Různé druhy sběru hlášení      .
SBAL_DEMO_03          Aplikační protokol: Demoprogram: Hledání/čtení dat v hlavní paměti  .
SBAL_DEMO_04          Aplikační protokol: Demoprogram: Různé formáty protokolu       .
SBAL_DEMO_04_CONTROL      Aplikační protokol: Demoprogram: Zobrazení protokolu jako control   .
SBAL_DEMO_04_DETLEVEL     Aplik.protokol: Demoprogram: Zobraz.protokolu podle BAL_S_MSG-DETLEVEL.
SBAL_DEMO_04_NO_TREE      Aplik.protokol: Demoprogram: Zobrazení protokolu bez stromu      .
SBAL_DEMO_04_POPUP       Aplik.protokol: Demoprogram: Zobrazení protokolu jako popup      .
SBAL_DEMO_04_SELF       Aplik.protokol: Demoprogram: Zobrazení protokolu defin.uživatelem   .
SBAL_DEMO_04_SINGLE_LOG    Aplik.protokol: Demoprogram: Standardní zobraz.protokolu (1 protokol) .
SBAL_DEMO_04_STANDARD     Aplik.protokol: Demoprogram: Standardní zobr.protokolu (mnoho protok.).
SBAL_DEMO_04_SUBSCREEN     Aplik.protokol: Demoprogram: Standardní zobraz.protokolu (1 protokol) .
SBAL_DEMO_05          Aplik.protokol: Demoprogram: Uložení a zavedení protokolů       .
SBAL_DEMO_06          Aplik.protokol: Demoprogram: Připojení komplexních dat k protokolu  .
SBAL_DEMO_07          Aplikační protokol: Demo.program: Doplnění výjimky          .
SBAL_DEMO_08          Aplikační protokol: Demo.program: Hledání/čtení výjimek v hlav.paměti .
SBAL_DEMO_CONTROL_SIMPLE    Aplikační protokol: Demoprogram: Zobrazení protokolu jako control   .
SBAL_VER_00          Test.program: Spustit všechny test.programy              .
SBAL_VER_01          Ověřovací program: Protokoly a hlášení založit, uložit ...      .
SBAL_VER_02          Ověřovací program: Změnit protokoly a hlášení             .
SBAL_VER_03          Ověřovací program: Založit mnoho protokolů a hlášení         .
SBAL_VER_04          Ověřovací program: Založit mnoho protokolů a hlášení         .
SBAL_VER_05          Ověřovací program: Založit mnoho protokolů a hlášení         .
SBIE0001            Extrakce dat pomocí SUBMIT_JOB jako dávkový proces          .
SBMCHK50            Kontrola konzistence apl.view: Nedefin.objekty            .
SBMCHK52            Kontr.konzistence Bus. Nav.: Atribut funkce "Kód transakce"      .
SBMCHK55            Kontr.konzistence Bus. Nav.: Kontrola názvů objektu          .
SBMCHK57            Kontr.konzist. ARIS: Ukazatel procesu                 .
SBMCHK58            Kontrola konzistence Bus. Nav.: kontrola vývoj.diagramů informací   .
SBMCHK59            Kontr.konzistence Bus. Nav.: Analýza EPKs               .
SBMCHK63            Informace apl.view: EPKs s cykly (verze 1)              .
SBMCHK65            Kontrola konzistence apl.view: Cesta procesu             .
SBMCHK67            Informace apl.view: EPKs s cykly (v práci)              .
SBMCHK73            Kontr.konzistence Bus. Nav.: Analýza EPKs               .
SBMCHK79            Kontrola konzistence Bus. Nav.: Události ve scénářích a procesech   .
SBMCHK86            Kontrola konzistence apl.view: Události ve scénářích a procesech   .
SBMCV000            Založení prefixu pro automatické přidělování čísel objektu      .
SBMIG_CHECK_BOR_NAMES     Nalezení problematické názvy BOR                   .
SBMIG_CREATE_CLASS_AND_TTYPES Program SBMIG_CREATE_CLASS_AND_TTYPES                 .
SBMIG_FILL_CLSNAME_MAPPING   Generování návrhu pro tabulku SBMIGONAME               .
SBMIG_FILL_NAME_EXCEPTIONS   Tabulka výjimek pro názvy komponent                  .
SBMIG_GENERATE_NAME_MAPPING  Generování mapování názvu BOR - CL                  .
SBMIV000            Business Navigator - view informačního toku              .
SBMOV000            Kopírování složek projektu a přizpůsobení propojení          .
SBOOKA             Archivace rezervací letů: Demonstrační archiv.program (archivace ADK) .
SBOOKA_OLD           Demo program k archivaci dat via ADK (původní verze)         .
SBOOKD             Archivace rezervací letů: Vzorový program výmazu (archivace ADK)   .
SBOOKD_OLD           Demo program k výmazu s vytvoř.indexu via ADK (původní verze)     .
SBOOKL             Demonstrační program pro obnovení via ADK               .
SBOOKR             Demonstrační program pro sekvenční čtení archivů prostřednictvím ADK .
SBOOKRI_DB_AR_MULTIPLE     Demoprogram pro reporting založený na indexu via DB a archiv     .
SBOOKRI_DB_AR_SINGLE      Demoprogram pro jednotlivý přístup založený na indexu do DB a archivu .
SBOOKS             Demons.program pro přímý přístup k archiv.dat.objektu prostř.ADK   .
SBOOK_XML_DELETE        Archivace rezervace letů: Program výmazu (archivace XML)       .
SBOOK_XML_SELECT        Archivace rezervace letů: Program zobrazení (archivace XML)      .
SBOOK_XML_WRITE        Archivace rezervací letů: Program zápisu (archivace XML)       .
SBOOK_X_DELETE         Archivace rezervace letů: Program výmazu (archivace XML)       .
SBOOK_X_SELECT         Archivace rezervace letů: Program zobrazení (archivace XML)      .
SBOOK_X_WRITE         Archivace rezervací letů: Program zápisu (archivace XML)       .
SBPT_FRAMEWORK_DEMO1      Program SBPT_FRAMEWORK_DEMO1                     .
SBPT_FRAMEWORK_DEMO2      Program SBPT_FRAMEWORK_DEMO1                     .
SBPT_FRAMEWORK_DEMO3      Program SBPT_FRAMEWORK_DEMO3                     .
SBPT_FRAMEWORK_DEMO4      Program SBPT_FRAMEWORK_DEMO4                     .
SBPT_FRAMEWORK_INTERACTION   Program SBPT_FRAMEWORK_DEMO1                     .
SBUF_SYNCTEST         Vlastní test synchronizace bufferu                  .
SCAN_STATISTICS_HTML      Celá statistika bez dvojích includů                  .
SCHEDMAN_SYNC_01        Synchronizační program pro definice průběhu              .
SCHEME_TEST          Schéma: Vytvoření instancí testu                   .
SCMABOX            SchedMan: Generický obal ke spuštění libovolných reportů       .
SCMACLOSE           SchedMan: Uzavření Schedule Manageru jako posl.kroku v řetězci jobů  .
SCMAINIT            SchedMan: Inicializ.Schedule Manageru jako prv.kroku v řetězci jobů  .
SCMAMAIL            Schedman: Odeslání informačního mailu                 .
SCMA_CHECK_SCMATREE      Analýza nekonzistence v tabulce SCMATREE (OSS poznámka 562904)    .
SCMA_JOBNAME_SEL        Schedule Manager: Výběr podle názvu jobu               .
SCMA_REPAIR_SCMATREE      Korektura nekonzistence v SCMATREE (OSS poznámka 562904)       .
SCMA_TASKLIST         Monitor Schedule Manageru pro plán úloh a interval data        .
SCMA_TASKLIST_SCHEDULE     Report SCMA_TASKLIST_SCHEDULE                     .
SCMC_MONITOR_GENERATOR     SCMC generuje monitory pro Central Monitoring Console         .
SCMC_SYSTEM_MAINTENANCE    Zadání jednotlivých systémů v SCMC_SYSTEMS              .
SCMG_CASE_RECORD_SYNC     K synchronizaci spisů případu s modelem spisu             .
SCPRARCHIVE_DELETE       Report SCPRARCHIVE_DELETE                       .
SCPRARCHIVE_RELOAD       Include SCPRARCHIVE_RELOAD                      .
SCPRARCHIVE_WRITE       Program SCPRARCHIVE_WRITE                       .
SCPR_ACTIVATE_BCSETS_BATCH   Program SCPR_ACTIVATE_BCSETS_BATCH                  .
SCPR_ACTIVATE_SBCSETS     Include SCPR_ACTIVATE_SBCSETS                     .
SCPR_BCSETS_TO_PIECELIST    Konverze obsahů sady BC v existujícím kusovníku            .
SCPR_BCSET_ADJUSTMENT     Program SCPR_BCSET_ADJUSTMENT                     .
SCPR_BCSET_MASS_COMPARISON   Program SCPR_BCSET_MASS_COMPARISON                  .
SCPR_BCSET_MASS_UPDATE     Program SCPR_BCSET_MASS_UPDATE                    .
SCPR_CHECK_TAB_FOR_SCPRSTRANSP Kontrola tabulek pro přepínač sad BC                 .
SCPR_COMP_BCSET_BCSET_BATCH  Report SCPR_COMP_BCSET_BCSET_BATCH                  .
SCPR_COMP_BCSET_TABLES_BATCH  Program SCPR_COMP_BCSET_TABLES_BATCH                 .
SCPR_DELETE_GENERIC_RECORDS  Report SCPR_DELETE_GENERIC_RECORDS                  .
SCPR_MIGRATION_PROTOCOL    Report SCPR_MIGRATION_PROTOCOL                    .
SCPR_MIGRATION_REPORT_BATCH  Program SCPR_MIGRATION_REPORT_BATCH                  .
SCPR_MIGRATION_REPORT_SFW   Program SCPR_MIGRATION_REPORT_SFW                   .
SCPR_OVERALL_VIEW_BATCH    Program SCPR_OVERALL_VIEW_BATCH                    .
SCPR_PRINT_GENERIC_RECORDS   Report SCPR_PRINT_GENERIC_RECORDS                   .
SCPR_READ_LANGUAGES_REMOTE   Program SCPR_READ_LANGUAGES_REMOTE                  .
SCRM_BUILD_PACKAGES_FOR_ERRORS CheckManager: Tvorba paketů pro chybné objekty            .
SCRM_CHECK_RUN_POST_PROCESSING CheckMan: Spuštění kroků dodat.zpracování pro kontrolní běh      .
SCRM_CREATE_LOAD        CheckMan: Vytvoření zaved.výsledků kontroly pro zobrazení       .
SCRM_DELETE_CHECK_RUN     CheckMan: Výmaz kontrolního běhu                   .
SCRM_MARK_EXCEPTIONS      CheckMan: Označení vyloučených výsledků kontroly           .
SCRM_OBJECT_FILTER       CheckMan: Založení filtru objektu                   .
SCRM_REPLICATE_RESULT     CheckMan: Replikace výsledků kontroly                 .
SCRM_START_CHECK_RUN      CheckMan: Spuštění kontrolního běhu                  .
SCRM_STATISTIC_COMPARISON   CheckMan: Srovnání dvou statistik výsledků kontroly          .
SCRM_TRANSPORT_CHECK      CheckMan: Transport a/nebo založení kontroly             .
SCSM_CREATE_CSMREG_USER    Report SCSM_CREATE_CSMREG_USER                    .
SCSM_WEBADMIN_REMOTELOGIN   Webový administsrátor: Zpracujte vzdál. přihlášení pro TID      .
SCWBENTR            Korekční workbench: Vstup                       .
SCWBSNGL            Zpracování korekčního opatření                    .
SCWB_EDIT_APPROVALS      Report SCWB_EDIT_APPROVALS                      .
SCWB_NA_NOTE_DISPLAY      Report SCWB_NA_NOTE_DISPLAY                      .
SCWB_NOTE_ACTIVATE       Report SCWB_NOTE_ACTIVATE                       .
SCWB_SET_HOTEXCMODE      Stanovení času pro kontrolu povolení výjimky             .
SCWN_ENTRY_TREE        Note Assistant: Zobrazení stromu                   .
SCWN_NOTE_BROWSER       Note Assistant: Prohlížeč pokynů                   .
SCWN_NOTE_DISPLAY       Note Assistant: Zobrazení pokynu                   .
SCWN_NOTE_DOWNLOAD       Note Assistant: Download pokynu                    .
SCWN_NOTE_VERSION_DISPLAY   Note Assistent: Srovnání verzí pokynů SAP               .
SCWN_REGISTER_NOTES      Note Assistant: Registrace pokynů SAP                 .
SCWN_TRANSPORT_NOTES      Program SCWN_TRANSPORT_NOTES                     .
SD70AV1A            Zprávy ze zakázek                           .
SD70AV2A            Zprávy z dodávek                           .
SD70AV3A            Zprávy z faktur                            .
SD70AV4A            Zprávy z příprav mater.k odběru                    .
SD70AV5A            Zprávy ze skupin dodávek                       .
SD70AV6A            Zprávy z manipulačních jednotek                    .
SD70AV7A            Zprávy k přepravě                           .
SDARCHLP            SDARCHLP                               .
SDBANF01            Vyrovnání prodej-nákup (výběr pomocí organizačních dat)        .
SDBANF02            Výběr: Vyrovnání zakázek s POBJ a objednávkami            .
SDBANF04            Kontr.program pro zakázky s požadavky na objednávku          .
SDBANF05            Report korektury-potvrzená rozdělení objednávek třetí strany     .
SDBILLDL            Zpracování zásoby faktur                       .
SDBI_CHECK_BCD_NUMBERS     ORACLE: Test.tabulky s polem NUMBERS pro defektní čísla BCD      .
SDBI_CHECK_ORANUMBERS     ORACLE: Test.tabulky se sloupci NUMBER pro chybný čís.formát Oracle  .
SDBI_CLUSTER_CHECK       SDBI_CLUSTER_CHECK - kontrola klastrové tabulky (pokyn 1077403)    .
SDBI_CLUSTER_CHECK_PERFORM   Kontrola klastrové tabulky: Nová kontrola n.restart zruš.kontr.běhu  .
SDBI_CLUSTER_CHECK_REORG    Reorganizace výsledků kontr.běhů klastru               .
SDBI_CLUSTER_CHECK_STATUS_S  Zobr.jednotl.výsledku kontroly klastru na každou zkont.fyzic.tabulku .
SDBI_CLUSTER_CHECK_STATUS_T  Zobrazení problémů kontroly klastru pro zadaný běh          .
SDBI_DDNTT_HIST_RECONSTRUCT  Pokyn 951012: Obnovení hlavičky nametab historie z polí        .
SDBI_DECODE_CLUSTER_TIMESTMP  Dekoduje nové časové záznamy clusteru                 .
SDBI_ORA_CHECK_DECIMALS    Kontroluje desetinná čísla archivovaná v databázích Oracle      .
SDBI_POOL_CHECK        Kontroluje čitelnost poolových tabulek                .
SDBI_POOL_CLEANER       Kontroluje a čistí záznamy fyzických pool.tabulek           .
SDBI_POOL_DECOMPRESSION    Dekomprimace poolových tabulek                    .
SDBI_POOL_NOTE_950380     Kontrola pool.tabulek dle pokynu OSS 950380              .
SDBI_REPAIR_CLUSTER      Očištění clusterovách tabulek po migraci Unicode           .
SDBI_REPAIR_CLUSTERTS     Opravný report pro pokyn 946659                    .
SDBI_REPO_CHECK        Testuje čitelnost programů ABAP z tabulky REPOSRC           .
SDBLBDDL            Uvolnění faktur pro účetnictví                    .
SDBONS30            Bonus: Nové pole v 3.0: S060-RRVRT (rozčleněné rezervy)        .
SDBONT06            Aktualizace faktur                          .
SDBONTO1            Report k dosažení Konp                        .
SDBONTO2            Program pro aktualizaci nových polí KONV               .
SDBONTO3            Program pro časové naplánování jobu na pozadí s předchozími      .
SDBONTO4            Aktualizace dat relevantních pro bonus (release 4.x)         .
SDBONTO5            Program pro časové naplánování jobu na pozadí s předchozími      .
SDBXTEST            Test funkčních skupin SDBx, generování DDL              .
SDCAS75C            Monitor podpory odbytu                        .
SDCAS_ADDRLIST_CREATE_BATCH  Založení verze seznamu adres v dávkovém režimu (batch)        .
SDCAS_ADRSEL          Standard.výběr.report pro adresy                   .
SDCAS_ADRSEL_BIRTHDAY     Výběr adres - seznam dat narození                   .
SDCAS_ADRSEL_CONTACTS     Výběr adresy: Partneři z kontaktů                   .
SDCAS_ADRSEL_COPY       Založení seznamu adres se vztahem k mailu               .
SDCAS_ADRSEL_LIS_EXCEPTION   Výběr adres. Výjimka LIS                       .
SDCAS_ADRSEL_NO_CONTACT    Výběr adres - obchodní partner bez kontaktu              .
SDCAS_ADRSEL_SERVICE      Výběr adres: Partner v servisu                    .
SDCAS_CALL_BMENU        Report SDCAS_CALL_BMENU                        .
SDCAS_CROSS_MATCHING      Crossmatching                             .
SDCAS_DEFAULT_VERSION_SET   SD_CAS: Označení verze seznamu adres jako standardní verze      .
SDCAS_FILL_KTEXT_MC      XPRA pro konverzi match-kódu VMVKA                  .
SDCHECKBONUS          Customizing kontr.: Bonus                       .
SDCHECKT683          Customizing kontr.: Kalkulační schémata                .
SDCHECKT685A          Customizingu kontr.: Druhy podmínek                  .
SDCHECKTVCPF          Customizing kontr.: Řízení kopírování                 .
SDCHECKVOFA          Customizing kontr.: Druhy faktur                   .
SDCLVOFM            SDCLVOFM: Přímé vyvolání rutin VOFM jedné třídy            .
SDCONT01            Dobíhající kontrakty                         .
SDCONT02            Vypršené kontrakty                          .
SDCONT03            Vyřízené kontrakty                          .
SDCOOB01            Program opravy dokladů SD z důvodů nekonzistence u RVVBUK00      .
SDCORR01            Report analýzy                            .
SDCORRECT           Všeob.soubor pro reporty korektur v SD                .
SDCRSL01            Analýza sdruž.nákupu pro prodejní doklady               .
SDCRSL02            Zobr.výsledků analýzy křížového prodeje                .
SDCUS001            SDCUS001: Tabulky customizingu v SD                  .
SDDELDUB            Vymaže zdvojené záznamy VBBE se stejným dokladem, položkou, nastavením.
SDDORD01            Duplicitní zakázky v období                      .
SDEMO_DOCUMENTBRIDGE      Demo pro SAP KnowledgeWarehouse DocumentBridge            .
SDEURVC0            Konverze měny na euro - hodn.kontrakty a odvolávky          .
SDEWUDEB            Odběratel: Změna měny                         .
SDEWUORD            Hromadná změna měny v otevřených odbytových dokladech         .
SDFAKSPE            Prodejní doklady zablokované k faktuře                .
SDFAS133            SFAS 133/138 SD                            .
SDFASDEL            SFAS 133/138 v SD - výmaz dat.clusterů                .
SDFASDTA            SFAS 133/138 v SD - report delta                   .
SDFERT01            Zak.PP s chybným spojením spojením k zakázkám odběratele       .
SDFERT02            Vyhledání montáž.zakázek s označ.k výmazu               .
SDFERT03            Odmítnutí zakáz.odběr.s montáží, pokud montáž archivována příliš brzy .
SDFI_CONSISTENCY_CHECK     Kontrola konzistence, faktura, účetnictví               .
SDFPLA02            Prodejní doklady s plánem fakturace: Aktualizace dat FPLA atd.    .
SDFPLAC1            Korektura plánu fakturace: Založení termínů              .
SDFPLAC2            Korektura plánu fakturace: Založení termínů              .
SDGEN             Generování programů v SD                       .
SDINVLDL            Zpracování zásoby seznamů faktur                   .
SDINVOFM            SDINVOFM: Rutiny VOFM: Údaje TFRM/T založit přímo           .
SDJEDI             SDJEDI                                .
SDKURS01            Program korektury pro doklady SD (nekonzistence při přepočtu kurzu)  .
SDLFGSA            Korektur.report status dodávky/cíl.množ.dodávky (OSS inform.339398)  .
SDLICFR1            Stupeň vyčerpání licencí osvobození od daně              .
SDLIEFSPE           Prodejní doklady zablokované k dodávce                .
SDLIPL01            Zprac.plánu dodávek: Nová struktura KM dod./odběru          .
SDLIPL02            Zprac.plánu dodávek: Nová struktura KM dod./odběru          .
SDLIPL_TEST_CDQ        Test kum.dod.mn.s resetem při změně fiskálního roku          .
SDLIPL_TEST_CDQ_VC       Analýza změny fiskálního roku: Změna na variantu C          .
SDMFSTRP            Kontrola toku množ.při obch.transakcích třetí strany         .
SDMONIPR            Monitor SD - protokoly                        .
SDNETPR0            Vytvoření ceníku s cenami netto                    .
SDOC_COUNT1          Počítání dokumentů                          .
SDOK_CUST_MON_QUE_INDEXING   Indexace a customizing a monitoring sestavování front         .
SDOK_FEED_ACTIVE_QUEUE     Zpracování aktivní fronty                       .
SDOK_KPRO_DEMO_DOC_CREATE   Report umožňující zakládaní / údržbu modelu dokumentů         .
SDOK_KPRO_DEMO_DOC_DISPLAY   Report umožňující zakládaní / údržbu modelu dokumentů         .
SDOK_KPRO_DEMO_DOC_SEARCH   Report umožňující zakládaní / údržbu modelu dokumentů         .
SDOK_QUEUE_LIST_ENTRIES    Zobrazení všech / vybraných záznamů replikačních front        .
SDOK_QUEUE_TOOL_TESTSET    Testovací funkce - nástroj pro řazení front              .
SDOK_SWITCH_INDEX_CLIENT    Aktivace starého nebo nového klienta indexace             .
SDOK_TRACE_DELETE       Program SDOK_TRACE_DELETE                       .
SDORDE01            Zakázky v období                           .
SDPACKDH            Pomoc.program tisk.strukt.expres.služby                .
SDPVGEN            Generování návrhu výrobku                       .
SDQUOT01            Dobíhající nabídky                          .
SDQUOT02            Vypršené nabídky                           .
SDQUOT03            Vyřízené nabídky                           .
SDREBI01            Dodatečné zúčtování                          .
SDREBI01ALV          Dodatečné zúčtování                          .
SDREBI02            Dodat.zúčtování: Vytvoření dobro- a vrubopisů             .
SDREPA01            Zprac.opravy: Generování položek opravy po příjmu materiálu      .
SDREPSTAT           Korekturní program ke změně statusu reparatury            .
SDREPSTAT2           Korekturní program ke změně statusu reparatury            .
SDRQCHCK            Nástroj pro analýzu disponibility a předání potřeb          .
SDRQCR21            Obnovení potřeb prodeje a dodávky                   .
SDRRAV01            Realizace výnosu: Účtování výnosů                   .
SDRRAV05            Realizace výnosu: Stornování výnosů                  .
SDRRAV50            Účetní doklad výnosů                         .
SDRRAV51N           Realizace výnosu: Přehled                       .
SDRRAV52            Realizace výnosu: Kontrola nekonzistence v tabulkách výnosu      .
SDRRAV53            Report odsouhlasení pro realizaci výnosu               .
SDRRAV54            Realizace výnosu: Aktualizace odbytových dokladů           .
SDRR_CORR_FRAMEWORK      Realizace výnosu: Kontrola nekonzistence v tabulkách výnosu      .
SDRR_CUSTOMIZING_CHECK     Analýza nastavení customizingu pro realizaci výnosu          .
SDRR_VF47_EXPORT        Aktualizace dat chyb z VF47                      .
SDS060RA            Struktura statistiky pro infostrukturu S060              .
SDS060RB            Nové vytvoř.dat z faktur, relevant.pro bonus             .
SDS060RC            Porovnání dat relev.pro bonus ve fakturách a S060           .
SDSAMAN4            Analýza protokolů transakcí                      .
SDSAMAN4_LIKPUK        Analýza protokolů transakcí                      .
SDSAMANA            Žebříček pokynů v protokolech hromadných běhů             .
SDSAMPRO            Protokol hromadného běhu                       .
SDSBWAPBMS           Dávkový proces ke spuštění kroku aktualizace pro SBWAP        .
SDSBWAPRSWFS          Volný výběr okna statusu nástroje Self Billing Reporting       .
SDSBWAPRSWUS          Metoda dobropisů SD, údržba partnerů EDI jednotlivých uživatelů    .
SDSBWAPSMS           Report pro spuštění aktualizačního kroku pro SBWAP          .
SDSBWAPSPS           Report pro spuštění kontrolního kroku                 .
SDSDFI01            Report odsouhl.SD-FI                         .
SDSPESTA            Aktualizace polí statusu celk.blok. v VBUP, VBUK           .
SDSPESTA1           Aktualizace polí celk.statusu blokování                .
SDSTAT01            Aktualizace OIS z V2 na V1                      .
SDSTAT02            Aktualizace OIS pro infostrukturu: V1, V2, dialog           .
SDSTATU1            Report pro stanovení nekonzistentních dokladů vzhled.k řízení statusu .
SDSTATU2            Report pro opravu prodejních dokladů vzhledem k řízení statusu    .
SDSTORNO            Zobr.prodejních dokladů se stornem nebo dobropisem k objednávce    .
SDTAXLIC            Stupeň vyčerpání licencí osvobození od daně              .
SDTEXTE            TEXTY SD - Přímá změna nebo založení textů na STXH          .
SDTS_TEST_BADI_MAPPING     Report SDTS_TEST_BADI_MAPPING                     .
SDTTRESE            Vyrovnání názvů objektů DD s rezervovanými názvy           .
SDTVTA00            Vyrovnání tabulky TVTA s TVKO, TVKOS a TVKOV (customizing odbytu)   .
SDTXKNMT            Odstranění nadbytečných infor.textů k zákazníkovi/materiálu      .
SDULTEST            Testovací report pro objednávku přeskladnění ze závodu do závodu   .
SDUPDAS0            Rutina vyvolání reportu SDUPDASB                   .
SDUPDASB            Aktualizace zakázek SD ze zakázek s montáží              .
SDV03R01            Seznam zbytků - prodej                        .
SDV03R02            Nové rozvržení prodejní dokladů a dokl.přeskladnění: Vyhodnocení   .
SDV03V01            Rozčlenění zbytků z prodeje: Nepotvrzené doklady           .
SDV03V02            Nové rozvržení prodej.dokl. a dokladů přeskladnění: Dle materiálu   .
SDV03V10            Ukonč.výroby - kusová výroba pro zákazníka a montáž          .
SDVBELV            Položky odbyt.dokladu s nesprávnou informací o přiřazení účtu     .
SDVBFA00            Výmaz záznamů k již neexistujícím zakázkám v VBFA           .
SDVBFA01            Struk.toku dokladu                          .
SDVBFA03            Struk.toku dokladu                          .
SDVBFA21            Výmaz nadbytečných záznamů toku dokladů po změně řízení kopírování  .
SDVBKADL            Výmaz kontaktů                            .
SDVBKARD            Program SDVBKARD                           .
SDVBKARL            Obnovení kontaktů                           .
SDVBKAWR            Archivace kontaktů                          .
SDVBRKIC            Program pro strukturu indexu z archívního souboru v tabulce ARCID_VBRK.
SDVBRKID            Program pro snížení indexu v tabulce ARCID_VBRK            .
SDVBUK00            Nové určení statusu prodejních dokladů                .
SDVFKKDL            Výmaz nákladů na přepravu                       .
SDVFKKRL            Obnovení přepr.nákladů                        .
SDVFKKWR            Archivace nákl.na přepravu: Zápis do archivu             .
SDVPRSUPDATE          Opravný report VPRS a vnitropodnikové ceny              .
SDVTTKDL            Výmaz přepravy                            .
SDVTTKDLS           Archivace přeprav: Program výmazu                   .
SDVTTKRL            Zpět.zavedení přepravy                        .
SDVTTKWR            Archivace přepravy: Zapsání do archivu                .
SDVTTKWRS           Archivace přeprav: Archivační program                 .
SDV_VIEWER           Prohlížeč dokumentu                          .
SDWETTMAT           Zobrazení konkurenčních výrobků                    .
SDWTKTNA            Nové vytvoření statistiky pro hodnotové kontrakty           .
SD_AGREEM_ARCH_DELETE     Report SD_AGREEM_ARCH_DELETE                     .
SD_AGREEM_ARCH_WRITE      Archivace dohod: Nový archivační program               .
SD_CAS_GET_CUST_OF_PARTNER   Seznam: Zákazníci, jimž je přiřazen partner              .
SD_CHANGEDOCUMENT_REORG    Výmaz změnových dokladů k vymazaným odbyt.dokladům          .
SD_CMDC0            Kontrola km.dat podmínek                       .
SD_CONDTAB_SWITCH       Tabulky podmínek: Zapnutí nebo vypnutí                .
SD_COND_ARCH_DELETE      ADK: Archivace podmínek: Mazací program                .
SD_COND_ARCH_RELOAD      ADK: Archivace podmínek: Mazací program                .
SD_COND_ARCH_WRITE       ADK: Archivace podmínek: Archivační program              .
SD_COND_DELETE_USELESS_DYNPROS Nalezení zastaralých dynper                      .
SD_CONSISTENT_CHECK      Kontroluje prod.data SD (vbep"-"vbap)                 .
SD_CONSISTENT_CHECK_EXT    Kontroluje odbytová data (vbep"-"vbap) u velkých množin dat      .
SD_CONTACT_DRAG_RELATE     Vstupní obr.pro VC01N                         .
SD_CONTACT_MAINTAIN      Vstupní obr.pro VC01N                         .
SD_CREATE_TEST_DATA      Vytvoření test.dat                          .
SD_DET_NEW_SHIPPING_POINT   nové určení exp.středisek a tras                   .
SD_LIST_USEREXIT        Další pole zobrazení pro seznamy - odbyt               .
SD_MAILING_DRAG_RELATE     Vstupní obr.pro VC01N                         .
SD_MOVE_A004_TO_A304      Přesun podmínk.záznamů z jedné Axxx tabulky do druhé         .
SD_PLANVALUE_UPDATE      Oprava chybných plánovaných výnosů z dokladů SD            .
SD_SALESDOC_COMPLETION     Vyřízení prodejních dokladů                      .
SD_SALES_CONTRACTS_VIEW    Seznam kontraktů                           .
SD_SALES_INQUIRIES_VIEW    Seznam poptávek                            .
SD_SALES_ORDERS_VIEW      Seznam zakázek odběratele                       .
SD_SALES_QUOTATIONS_VIEW    Seznam nabídek                            .
SD_SALES_SCHED_AGREEMNTS_VIEW Seznam plánů dodávek                         .
SD_TVSTAT           Definice statusu pro zobrazení na přehledové obrazovce        .
SD_UMSL_T180G_LISTVIEWER    Konverze variant součtu na varianty zobrazení pomocí listvieweru   .
SD_UMSL_T180S_LISTVIEWER    Konverze T180S na varianty zobrazení listvieweru           .
SD_VKMLOG_SHOW         Prot.aktualizace kredit.hodn.(S066, S067)               .
SD_VPRS_UPDATE         vprs update                              .
SE16N_BATCH          Spuštění zobrazení tabulky v batchi                  .
SEARCH_WRONG_NAMES_DOKIL    Nepřípustné znaky v DOKIL                       .
SECATT_OBJECT_DOCU_UPDATE   eCATT: Aktualizace dl.textů v TADIR/DOKIL k objektům eCATT      .
SECATT_USAGE_INFO_UPDATE    Program SECATT_USAGE_INFO_UPDATE                   .
SECATT_WBREGISTRY_UPDATE    eCATT: Registrace nástroje eCATT v WBREGISTRY a WBTOOLTYPE      .
SECONDHWCORR_1         Opravný report druhé firemní měny 1                  .
SECONDHWCORR_2         Opravný report druhé firemní měny 2                  .
SECSTORE01           Test.program pro bezpečnou paměť                   .
SECSTORE02           Test.program pro bezpečnou paměť                   .
SECSTORE_CLEANUP        Kontrola konzistence "Bezpečné paměti"                .
SEGREP             Reparatura segmentu IDoc (exportní report)              .
SELAYTOP            Přímé odeslání modulu layoutu                     .
SELECT_OPERATION        Vybírá operace. Je používán co_sf_select_operation.          .
SENDLIST            Odeslání seznamů (vzorový report z pokynu 190669)           .
SENDLIST_BCS          Odeslání seznamů via BCS (vzorový report z pokynu 190669)       .
SEND_CONDITIONS_OF_OBJECT   Dodatečná distribuce podmínek                     .
SEO_CHECK_INACTIVES      Kontrola zásoby práce z hlediska neplatných dílčích objektů tříd   .
SEO_CLASS_INCLUDE_RESTORE   Obnovení verze include tříd (LIMU CINC)                .
SEO_CLASS_LIBRARY_DISPLAY   Test                                 .
SEO_CLASS_OUTPUT        Výstup třídy                             .
SEO_CLEAN_TYPESRC       Program SEO_CLEAN_TYPESRC                       .
SEO_CLIF_DELETE_DESCRIPTIONS  Výmaz popisů tříd/rozhraní                      .
SEO_CLIF_REPAIR_PROGDIR    Oprava záznamů typu 1 v PROGDIR                    .
SEO_DELETE_LOCAL_TESTCLASS_INC Report SEO_DELETE_LOCAL_TESTCLASS_INC                 .
SEO_DETECT_GARBAGE       Vysledování a výmaz zbytků tříd                    .
SEO_GENERATE_CLASS_EXAMPLE   Příklad: Generování třídy                       .
SEO_GENERATE_INTERFACE_EXAMPLE Příklad: Generování třídy                       .
SEO_METHOD_IMPL_RESTORE    Obnovení verze implementace metody (LIMU METH)            .
SEO_PREPARE_CLIF_FOR_620    Zarovnání sekčního zdroje na 72 znaků                 .
SEO_REMOVE_CMP_FROM_METADATA  Výmaz komponenty z metadat                      .
SEO_REMOVE_FROM_TADIR     Maže lokální záznam TADIR                       .
SEO_REMOVE_WRONG_REDEFS    Výmaz chybně definovaných nových definic z metadat          .
SEO_REPAIR_PROGDIR_SUBC    Program SEO_REPAIR_PROGDIR_SUBC                    .
SEO_REPAIR_SEOCOMPODF     Výmaz nekonzistentních záznamů komponent z globálních tříd      .
SEO_REPAIR_SEOSUBCODF     Výmaz nekonzistentních záznamů komponent z globálních tříd      .
SEO_SET_IF_COMPOS_TO_PUBLIC  Nastavení viditelnosti komponent interface na Public         .
SEO_SHOW_CLIF_INCLUDES     Program TF_SHOW_CLASS_INCLUDES                    .
SERIALSALDOCHECK        Sériový report kontroly zůstatků pro doklady FI-CA          .
SESKONT            Výmaz nadbytečných řádek přiřazení účtů z listů evidence       .
SETRETAILSYSTEM        Označení systému v dialogu jako systém SAP Retail           .
SETS_CLASS_TEST_ENTRY     Program SETS_CLASS_TEST_ENTRY                     .
SET_FROZEN_STATE        Program SET_FROZEN_STATE                       .
SET_RANDOM_NUMBERS       Program SET_RANDOM_NUMBERS                      .
SFBE_EXAMPLE1         Vzorové programy FoBuEv: Nejjednodušší vyvolání            .
SFBE_EXAMPLE2         Vzorové programy FoBuEv: Vyvolání s vlastními poli          .
SFBE_EXAMPLE3         Vzor.progr.FoBuEv: Vyvolání s kontr.typu, vlastním stat.GUI a sledov. .
SFBE_EXAMPLE4         Vzor.progr.FoBuEv: Vyvolání s vlastními funkcemi           .
SFBE_EXAMPLE5         Vzor.progr.FoBuEv: Implementace metody pomocí FoBuEv         .
SFBE_EXAMPLE6         Příklad prog.FoBuEv: Vyvolání pomocí vlastních tlačítek a funkce IF  .
SFBE_EXAMPLE7         Vzor.programy FoBuEv: Vyvolání v podobrazovce             .
SFBE_EXAMPLE8         Vzorový program FoBuEv: Výpočet s částkami, množstvími a cenami    .
SFSG_RP_PRINTER        Program SFSG_RP_PRINTER                        .
SF_BATCH_GENERATE       Program pro generování SMART FORMS v dávce              .
SF_DUPLICATES_DELETE      Smart Forms: Výmaz záznamů STXFADMI s duplicitně přiřazeným číslem  .
SF_EXAMPLE_01         Vzorový program pro tisk formuláře se Smart Forms           .
SF_EXAMPLE_01_BACKUP      Vzorový program pro tisk formuláře se Smart Forms           .
SF_EXAMPLE_02         Vzorový program pro tisk formuláře se Smart Forms           .
SF_EXAMPLE_02_BACKUP      Vzorový program pro tisk formuláře se Smart Forms           .
SF_EXAMPLE_03         Vzorový program pro tisk formuláře se Smart Forms           .
SF_EXAMPLE_03_BACKUP      Vzorový program pro tisk formuláře se Smart Forms           .
SF_MIGRATE           Report pro migraci formulářů SAPscript                .
SF_TOTALS           Příklady sčítání v různých měnách                   .
SF_XSF_DEMO          Smart Forms: Výstup XSF demoprogram                  .
SF_XSF_DEMO_MAIL        Odeslání formuláře a grafiky e-mailem                 .
SHD_CHECK           Include SHD_CHECK                           .
SHI01TWBGEN          Nástroj hierarchie: Generování testovacích plánů na pozadí      .
SHI01TWBGEN_25012000_NEU    Nástroj hierarchie: Generování testovacích plánů na pozadí      .
SHI01TWBGEN_OLD        Nástroj hierarchie: Generování testovacích plánů na pozadí      .
SHOWICON            Zobrazení ikon v seznamech                      .
SHPFPDISPLAY          Program k zobrazení protokolu                     .
SHP_DELETE_UPDATE_FEHGR    Korekturní report: Customizing řízení neúplnosti po upgrade      .
SHP_DELIVERY_COMPLETE     Manuální vyřízení otevřených dodávek                 .
SHP_VGANZ           Opravný report: LIKP-VGANZ                      .
SIAC_CONVERT_FROM_4X      Konverze objektů internet.apl.kompon.(IAC) ze starého na nový formát .
SIAC_ICON_UPLOAD        Report SIAC_ICON_UPLOAD                        .
SIAC_ICON_UPLOAD1       Report SIAC_ICON_UPLOAD1                       .
SIAC_PUBLISH          Publikování objektů IAC                        .
SIAC_SELSCREEN_1        Výběrové obrazovky pro různé pomocné reporty             .
SIAC_SELSCREEN_2        Výběrové obrazovky pro různé pomocné reporty (tabulky 4X)       .
SIAC_SHOW_TEMPLATE       Zobrazení šablony (dočasné, dokud ještě není realizováno pomocí se80) .
SIAC_TADIR_ENTRY_IACS_TO_PARTS U existujících záznamů TADIR IACS udělejte záznamy pro části.     .
SIAC_TREE           Správa webových objektů                        .
SIAC_UPLOAD          Zavedení objektů IAC ze souborového systému              .
SICFREC_SHOW          ICF Recorder: Zobrazení záznamu ICFRECORDER              .
SIM_CREATE_ENVIRONMENT     Vytvoření prostředí simulace                     .
SINDXINF            Program pro založení indexů specifických dle DB (Informix)      .
SITSPMON            Interní ITS monitor                          .
SJSEU             Program SJSEU                             .
SKUKON00            Kontrola ukazatele v EPK                       .
SKUKON04            Vícekrát použité krátké texty                     .
SKUTEST            Výpis seznamu všech scénářů/procesů                  .
SLCA_01            Program ke čtení souboru sledování LCA                .
SLCA_02            Nastavení úrovně sledování                      .
SLCA_02_BATCH         Provedení LCA02 na pozadí                       .
SLCA_13            Analýza LC a objektů LCA                       .
SLCA_EMERGENCY_SWITCH     Report SLCA_EMERGENCY_SWITCH                     .
SLCA_INIT_FOLLOW_UP      Program pro dopracování při inicializaci liveCaches          .
SLCA_LCK_CALLALL        Test modulu serveru blokování liveCache (vyvolání)          .
SLCA_LCK_TESTCALLER      Test blokov.rutiny (proces vyvolání)                 .
SLCA_LCK_TESTCOCKPIT      Testovací kokpit pro testy blokovací rutiny              .
SLCA_LCK_TESTTASK       Test počáteční hodnoty pro generátor blokování (jednotlivý proces)  .
SLCA_LCK_TIMETASK       Test počáteční hodnoty pro generátor blokování (jednotlivý proces)  .
SLCA_LC_RELEVANT_CLIENT    Údržba klientů relevantních pro liveCache               .
SLCA_NON_LC_RELEVANT_CLIENT  Údržba klientů nerelevantních pro liveCache              .
SLCA_OBJECT_EDITOR       Editor objektů pro objekt LCA                     .
SLCA_PERS_OBJ_REV_CTR     Čtení ID transakce                          .
SLCA_PROFILING         Profilace                               .
SLCK_LCK_TESTSELCONV      Test. program pro konverzi výběru                   .
SLIM_SHOW_STATUSLIST_1     Zobrazení cenových kategorií                     .
SLIS_DUMMY           Program SLIS_DUMMY                          .
SLSPAWC1            PAW - zobrazení komentářů                       .
SLSPAWCHANGEPART        Program SLSPAWCHANGEPART                       .
SLSPAWCREATEEXCEL       Program SLSPAWCREATEEXCEL                       .
SLSPAWD1            PAW - download dat rezervace                     .
SLSPAWD2            PAW - download katalogu testů                     .
SLSPAWDEL           PAW - Výkaz o výmazu výsledků dle partid / testid / eventid      .
SLSPAWIS            PAW - statistické informace - položka                 .
SLSPAWL2            PAW - zobrazení katalogu testů                    .
SLSPAWL3            PAW - zobrazení nastavení                       .
SLSPAWL4            PAW - testy provedeny na místech                   .
SLSPAWM1            PAW - Enjoy Desktop                          .
SLSPAWP1            PAW - informace o tisku certifikátu                  .
SLSPAWR1            PAW - přehled výsledků testu                     .
SLSPAWR1_1           PAW - přehled výsledků testu                     .
SLSPAWR2            PAW  Popisná statistika                       .
SLSPAWR5            PAW - přehled výsledků testu (klasický)                .
SLSPAWR6            PAW - zobrazení struktury testu                    .
SLSPAWR7            PAW - výsledky účastníků                       .
SLSPAWR8            PAW - detaily odpovědi na výsledek testu               .
SLSPAWR9            PAW - přehled výsledků úloh                      .
SLSPAWSCENAR          LA - údržba dynamických scénářů                    .
SLSPAWSURV           PAW - Výsledek ankety - detaily odpovědi               .
SLSPAWT1            PAW Přiřazení kvalifikací                      .
SLSPAWT2            PAW Protokol přenosu kvalifikace                   .
SLSPAWT5            PAW Generování kvalifikace v dávce                  .
SLSPAWT6            PAW  Protokol přenosu kvalifikace v dávce              .
SLSPAWT8            PAW - vytvoření iniciálních customizačních dat            .
SLSPAWV5            PAW Přehled oprávnění                        .
SLXE_MASTER2          Prostředí překladu                          .
SMETRICS01           Zobrazení počtu vyvol.funkcí v programech               .
SMETRICS11           Výmaz počtu vyvolání funkce na všech serverech            .
SMETRICS21           Výmaz počtu vyvolání funkce pro jeden/více programů          .
SMICF_RECORDER         Záznamy ICF                              .
SMIGR_CREATE_DDL        Report SMIGR_CREATE_DDL: Generování příkazů DDL pro migraci      .
SMON_TRACE_LOAD_AND_DISPLAY  Sledování externích komponent                     .
SM_DD_DEACTIVATE        Program SM_DD_DEACTIVATE                       .
SM_DOC_GENERATION_UPLOAD    Report SM_DOC_GENERATION_UPLOAD                    .
SNIF              Hledání aktivních zákaznických rozšíření               .
SOA_DSITEMS          Zobrazení přídělení                          .
SOA_DSPARAMS          Zobrazení parametrů                          .
SOA_PSDOCITEMS         Rezervy kap.účasti prac.: Zob.jedn.položek v nástroji čas.rozlišení  .
SOA_PSITEMS          Rezervy kap.účasti prac.: Zobrazení souh.hodnot v nást.čas.rozlišení .
SOBL_TUNE           SOBL: Optimalizace přístupů doby běhu u migrovaných modelových dat  .
SOLAR_CORRECT_PHIO_ORIG_LANGU Report SOLAR_CORRECT_PHIO_ORIG_LANGU                 .
SOTR_BUFFER_RESET       Reset bufferu OTR                           .
SOTR_DEFAULT_CONTEXT_FLAG_SET Krátké texty a řetězce: Vhodné nastavení příznaku systém.kontextu   .
SOTR_DELETE_01         Vícenásobné záznamy se stejným klíčem v SOTR_TEXTU          .
SOTR_DELETE_ALIAS_FROM_GTADIR JEN INTERNÍ POUŽITÍ!! Výmaz alias na serveru GTADIR          .
SOTR_DELETE_MULTIPLE_ALIAS   Texty OTR se stejným alias                      .
SOTR_DELETE_MULTIPLE_KEYS   Texty OTR se stejným konceptem a jazykem s příznakem kontextu = 'X'  .
SOTR_FUZZY_DELETE_CATEGORY   OTR: Výmaz fuzzy kategorie indexu                   .
SOTR_FUZZY_INSTALLATION    Všechny záznamy jednoho jazyka předat do fuzzy indexu         .
SOTR_FUZZY_UPDATE_INDEX    OTR: Aktualizace fuzzy indexu pro dlouhé texty daného jazyka     .
SOTR_PROGRAM_01        Srovnání textů OTR v různých systémech                .
SOTR_PROGRAM_02        Program OTR                              .
SOTR_PROGRAM_03        Program OTR                              .
SOTR_PROGRAM_06        Výmaz                                 .
SOTR_PROGRAM_07        Výmaz komentářů                            .
SOTR_STRING_RELEASE_USED_ENTRY Program SOTR_RELEASE_USED_ENTRIES                   .
SPAM_DISPLAY_COLUMN      OCS Package Directory Viewer                     .
SPCPC_MANUAL_DISTRIBUTION   Report SPCPC_MANUAL_DISTRIBUTION                   .
SPCPC_SPOO_SERV_MASS_CHANGE  Změna formátovacího serveru pro tiskárnu PAL             .
SPEC2000M_PC_TO_R3       Kopírování zprávy SPEC z lokálního PC na server ERP          .
SPEC2000_PC_TO_R3       Kopírování zprávy SPEC z lokálního PC na server ERP          .
SPEC2000_R3_TO_PC       Kopírování soub.zpráv SPEC ze serveru ERP na lokální PC        .
SPIUICUTRFC          Program SPIUICUTRFC                          .
SPI_ADMIN_ACTIVATION_TEST   Testovací program pro kontrolu aktivace a monitoringu         .
SPI_ADM_CU           SPI: Údržba administrace                       .
SPI_ADM_DELETE         Maže správní data procesů                       .
SPI_ADM_DEST          SPI: Údržba administrace - lokální výstupní zařízení         .
SPI_ADM_INITIATE        Zakládá správní data (nových) procesů                 .
SPI_AGENT_TEST_01       Testovací prostředí pro vyvolání agentů ALE              .
SPI_ALE_TRACKINGDATA_CREATE  Testovací prostředí pro vyvolání agentů ALE              .
SPI_CS_COLLECT         SPI: Sběr dat z lokálních schránek                  .
SPI_LS_ANALYZE1        Lokální uložení - report analýzy                   .
SPI_LS_ANALYZE2        Lokální uložení - report analýzy                   .
SPI_PS_ASSEMBLE_2       SPI: Assembler procesů                        .
SPI_PS_REORG_1         SPI: Reorganizace centrální schránky doby běhu            .
SPI_PS_SHOW_1         SPI: Zobrazení schránky procesů                    .
SPI_SLD_TEST          Vzorový program SLD API (čtecí přístupy)               .
SPI_TOOL_TEST         Testovací program pro kontrolu atributů procesu            .
SPI_VERI_PROCESS        Zápis záznamů sledování pro ověřovací proces             .
SPLDAP_DISPLAY_LOG_TABLES   Hlášení k neexportovatelným datovým záznamům             .
SPLIT_PAYMENT_ADVICE      Rozčlenění příliš velkých plateb.avíz                 .
SPL_GENERATE_DDIC       Generování doplňkových polí kmen.souboru materiálu          .
SPPF_CONFIG_INCONSIST2     PPF: Ladění nekonzistencí                       .
SPPF_CONSISTENCY        PPF: Kontrola a obnovení konzistence nastavení            .
SPPF_CONSISTENCY_CUST_TEMPL  PPF: Opravit závislosti mezi customizingem a šablonami        .
SPPF_CONSISTENCY_MISSING_CLASS PPF: Výmaz akcí chybějících aplikačních tříd/tříd zpracování     .
SPPF_PRPR_CUST         Vyvolání clusteru view pro údržbu profilu tisku            .
SPROJECT_DELETE_BACKGROUND   Výmaz projektů Solar na pozadí (spuštění pom.sproject_delete)     .
SPTA_PARA_DEMO_1        Jednoduchá paralelizace (bez závislosti jednotlivých úloh)      .
SPTA_PARA_OLD_DEMO_1      Jednoduchá paralelizace (bez závislosti jednotlivých úloh)      .
SPTA_PARA_OLD_TEST_1      Test funkcí pro paralelizaci                     .
SPTA_PARA_TEST_1        Test.program pro paralelizaci a rozhraní RFC             .
SQLR0001            SQL Trace Interpreter                         .
SRETII01            Program pro zápis protokolu se kontroluje pomocí testu zápisu     .
SRETII02            Program pro zápis protokolu se kontroluje pomocí testu zápisu     .
SRFCAREG            RFC-TEST                               .
SRFCBACK            RFC-TEST                               .
SRFCCONN            RFC-TEST                               .
SRFCDIAG            RFC-TEST                               .
SRFCEXEC            RFC-TEST                               .
SRFCFILE            RFC-TEST                               .
SRFCGLOC            Informace skupin přihlášení (vyvolání ze SAP, rel. "= 4.5B)      .
SRFCGLOG            Informace skupin přihlášení                      .
SRFCINFO            RFC-TEST                               .
SRFCKREG            RFC-TEST                               .
SRFCLOAD            RFC-TEST                               .
SRFCMAIL            RFC-TEST                               .
SRFCPIPE            RFC-TEST                               .
SRFCREGE            RFC-TEST                               .
SRFCREGI            RFC-TEST                               .
SRFCSREG            RFC-TEST:  CONNECTION    (==" R/2, R/3, Non-SAP)         .
SRFCT2TA            RFC-TEST                               .
SRFCTRAN            RFC-TEST                               .
SRFCTRUC            RFC-TEST                               .
SRMGS_DOCTOOL         Test.program pro generický Service Provider              .
SRMGS_PERF_CREATE1       Include SRMGS_PERF_CREATE1                      .
SRMGS_PERF_TEST1        Program SRMGS_PERF_TEST1                       .
SRMGS_PERF_TEST2        Program SRMGS_PERF_TEST1                       .
SRMGS_RECORD_PROTO_VIEWER   Zobrazení protokolů                          .
SRMGS_REGTEST_DOCUMENT_BAPIS  Test regrese pro BAPIs záznamu                    .
SRMGS_REGTEST_GSP1       Regresní test pro GSP                         .
SRMGS_REGTEST_GSP2       Regresní test pro GSP                         .
SRMGS_REGTEST_RECORD_BAPIS   Test regrese pro BAPIs záznamu                    .
SRMGS_REGTEST_RECORD_DIALOG  Test dialogových metod podnikového objektu RECORD           .
SRMHL_REGTEST_CLEAN      Očišťění po regresním testu                      .
SRMHL_REGTEST_LIST1      Regresní test pro hierarchické sestavy                .
SRMRG_RULE_ADMIN        Program: Editor pravidla pro generování značek spisů         .
SRM_AI_CONFIG_DISTRIBUTOR   Program SRM_AI_CONFIG_DISTRIBUTOR                   .
SRM_CALL_BROWSER        Program SRM_CALL_BROWSER                       .
SRM_CALL_HANDLER_DEL_DEL    Výmaz vymazaných prvků fronty                     .
SRM_CALL_HANDLER_DEL_KARENZ  Výmaz vymazaných prvků fronty po karenční době            .
SRM_CREATE_FUNCTIONS      Vytvoření pouzdra RFC a registračního rámce              .
SRM_EXPORT           Výběrový report pro export elektronických spisů            .
SRM_KEYWORD_CATALOG_ADMIN   Program SRM_KEYWORD_CATALOG_ADMIN                   .
SRM_KPRO_CONTENT_RELOCATION  Archivace dokumentů: Konverze obsahu fyzických dokumentů       .
SRM_KPRO_DELETE_PROGRAM    Archivace dokumentů/spisů: Mazací program               .
SRM_KPRO_PRE_PROGRAM      Archivace dokumentů/spisů: Program pro označení            .
SRM_KPRO_READ_PROGRAM     Archivace dokumentů/spisů: Čtecí program               .
SRM_KPRO_WRITE_PROGRAM     Archivace dokumentů/spisů: Program pro zápis             .
SRM_PDIR_DELETE_PHYSICAL    Fyzický výmaz záznamů POID directory                 .
SRM_POIDDIR_MIGRATION_PRECHECK SRM_POIDDIR_MIGRATION_PRECHECK                    .
SRM_PROP_PERS_PUBLISH_TO_PU  Generování vlastností atributu k modelu atributů           .
SRM_PROP_UNIFIC_FILL_SPS_ID  Program SRM_PROP_UNIFIC_FILL_SPS_ID                  .
SRM_RECORDS_CREATE       Založení osobních spisů                        .
SRM_RECORD_SYNC        Pro synchronizaci datových záznamů s jejich modelem spisu       .
SRM_TEST_TRFC_FB        Program SRM_TEST_TRFC_FB                       .
SRM_UDT_TEST          Report SRM_UDT_TEST                          .
SRM_WF_ADD_DOC_TO_RECORD    Program SRM_WF_ADD_ELEMENT                      .
SROLECMP            Program SROLECMP                           .
SRTG_TEST_GET_PROXY_CLASS   Program SRTG_TEST_GET_PROXY_CLASS                   .
SRTG_TEST_RFC         Program SRTG_TEST_RFC                         .
SRTG_TEST_RFC_ST        Program SRTG_TEST_RFC_ST                       .
SRTV_TEST_CC          Text Retrieval: Test Corpus Compiler                 .
SRTV_TEST_DR          Text Retrieval: Test Document Retriever                .
SRT_REGISTER_APPLICATION    Registrace aplikace SOAP pro dobu běhu SOAP              .
SRT_REGISTER_SERVICE      Registrace služby pro dobu běhu SOAP (bez oper./konfig.)       .
SRT_SEQMON_EVENT_HANDLER    Správa event handleru                         .
SRT_SEQMON_HEADER       Načtení informací hlavičky                      .
SRT_SEQMON_MESS        Program SRT_SEQMON_MESS                        .
SRT_SEQMON_MESSAGE       Vyhledávání zpráv                           .
SRT_SEQMON_REJECT_SEQUENCE   Výmaz sekvence (tvrdý)                        .
SRT_SEQMON_SELDATA       Načtení záznamu dat výběru                      .
SRT_SEQMON_SEQLIST       Program SRT_SEQMON                          .
SRT_TEST_WS_CALLBACK_INTERFACE Report SRT_TEST_WS_CALLBACK_INTERFACE                 .
SRT_TEST_WS_SCENARIOS     Report TEST_WS_SCENARIOS                       .
SRT_TOOLS           Nástroje doby běhu SOA                        .
SRT_UTIL_ADMIN         SRTUTIL: Administrace                         .
SRT_UTIL_CHECK_CONSISTENCY   SRTUTIL: Kontrola konzistence & očištění (jen aktuální klient)    .
SRT_UTIL_CHECK_MESSAGES    SRTUTIL: Kontrola asynchronních zpráv                 .
SRT_UTIL_CHECK_SEQUENCES    SRTUTIL: Kontrola & očištění logických a technických sekvencí     .
SRT_UTIL_CLEANUP        SRTUTIL: Výmaz dat sledování                     .
SRT_UTIL_PERF         SRTUTIL: Sledování výkonu - přehled                  .
SRT_UTIL_PERF_DETAIL      SRTUTIL: Detail sledování výkonu                   .
SRT_UTIL_SHOW_MESSAGES     SRTUTIL: Zobrazení zpráv sekvence                   .
SRT_WS_IDP_CUSTOMIZE      Program SRT_WS_IDP_CUSTOMIZE                     .
SRT_XOP_TEST_01        XOP-Demo otázka-odpověď                        .
SRV_GRUPPEN          Nástroj analýzy: Řízení polí                     .
SRV_SCREEN           Report analýzy: Modifikační skupiny pro pole dynpra          .
SSF01             Testovací program SSF                         .
SSFPSEMAINT          SSF: PSE správa aplikačního serveru                 .
SSFSDEMO            Mini Online Store (digit.podpis)                   .
SSF_ALERT_CERTEXPIRE      Kontrola a upozornění na certifikáty, kterým v budoucnu končí platnost.
SSMMITXT            Migrace textů do nových tabulek menu oblasti             .
SSM_AKTI            Aktivace menu oblasti                         .
SSM_SEAR            Hledání uzlu menu v menu Session Manager               .
SSM_TOOL            Report je zastaralý !                         .
SSO2ADMU            Administrace logon ticket pro Single Sign-On (SSO)          .
SSO2ADMW            Administrace přihlašovacího lístku pro Single Sign-On (SSO)      .
SSTEXDB6            Koneč.montáž: Vytvoření skript statistiky pro DB2 pro AIX       .
STARTDB4            Překládá reporty, které musí být provedeny po instalaci        .
START_COND_EDITOR_WIZ     Editor startovní podmínky pro průvodce definice jobu         .
START_CUSTOMIZING2_PPF     PPF: Vstup do customizingu akcí                    .
START_CUSTOMIZING_PPF     PPF: Vstup do customizingu akcí                    .
START_CUSTOMIZING_WIZARD_PPF  Definování a naplánování nové akce průvodcem             .
START_SCRIPT          Spuštění nebo převedení skriptu ZKB                  .
STATDUMP            Zobrazení statist.souboru                       .
STATECHART           Include STATECHART                          .
STPC_TEST_EXTRACTION_PPC    Program STPC_TEST_EXTRACTION_PPC                   .
STRTWFOR            Spuštění příkl.workflows "Objednávka"                 .
STRUCT_QUOTATION_FROM_PRICING Strukturovaná nabídka k projektu                   .
STSLSRFC            Kontrola softwaru logistiky: SM31 (download RFC)           .
STWB_SETTING          Nastavení testovací workbenche                    .
SU22_DELETE_OBJECT       Výmaz objektu oprávnění z tabulek transakce SU22           .
SU25_CALL_COLL_AGR_GENERATOR  Program SU25_CALL_COLL_AGR_GENERATOR                 .
SU25_CORRECT_AGR_NOBRANCH   Korektura atributu role odvětví pro role SAP             .
SU26_UPGRADE_BASIS       Upgrade tabulek oprávnění                       .
SU26_UPGRADE_BASIS_OLD     Upgrade tabulek oprávnění                       .
SUPRN_PRINT_COMPLETE_AGR    Program SUPRN_PRINT_COMPLETE_AGR                   .
SUPRN_REGENERATE_DEPENDENT   Program SUPRN_REGENERATE_DEPENDENT                  .
SUSR_CUA_CONSISTENCY_CHECK   Kontrola přiřazení rolí                        .
SUSR_GUM_REL_DEL        Reparaturní report k výmazu referencí GUM - info 0309535       .
SUSR_ZBV_GET_RECEIVER_PROFILES CSU: Porovnání textů v podřízených systémech             .
SWB_GENERATE_NEWS_PAGE     Založení stránky Web News a uložení ve Web Repository         .
SWFMOD_TRANSPORT_MANAGER    Include TRANSPORT_MANAGER2                      .
SWLWPP1_2JSVR_TEST       Program SWLWPP1_2JSVR_TEST                      .
SWL_SHOW_PROCESS_DATA_REPORT  SWL: Report ke spuštění dialogu při remote-SHOW_PROCESS_DATA     .
SWN_SELSEN           Výběr workitems a odeslání oznámení                  .
SWN_SELSEN_TEST        Výběr workitems a odeslání oznámení                  .
SWO_BAPI_BROWSER        Vstup do browseru BAPI                        .
SWO_BOR_TRANSPORT_COMPLETE   Kompletní transport BOR                        .
SWO_CALL_METHOD_ASYNC     Program SWO_CALL_METHOD_ASYNC                     .
SWO_COMPARE_METHOD_IMPL    Program SWO_COMPARE_METHOD_IMPL                    .
SWO_SET_UC_FLAG        Nastavení příznaku Unicode pro programy BOR              .
SXDBCONS            Programm SXDBCONS                           .
SXIDEMO_AGCY_FBO_CANCEL    XI Demo - cestovní kancelář: Storno požadavku na rezervaci letu    .
SXIDEMO_AGCY_FBO_SEND_INFO   XI Demo - cest.kancelář: Odeslání statist.požadavků na rezervaci letu .
SXIDEMO_DATA_GENERATOR_XI   XI Demo - nastavení: Generování dat letu               .
SXIDEMO_SHOW_FLIGHT_DATA    XI Demo - letecká společnost: Zobrazení dat letu           .
SXIDEMO_START         XI Demo: Program k průběhu                      .
SXIPATT_ONESTEP_EXECUTE    Program SXIPATT_ONESTEP_EXECUTE                    .
SXMB_HELP           Asistent nápovědy (Integration Engine)                .
SXMSALERT_ACTIVE_ALERTS    Report SXMSALERT_ACTIVE_ALERTS                    .
SXMSALERT_ALERTCONFIG     Report SXMSALERT_ALERTCONFIG                     .
SXMSALERT_LOGCONFIG      Report SXMSALERT_LOGCONFIG                      .
SXMSALERT_LOGREADER      Report SXMSALERT_LOGREADER                      .
SXMSALERT_PROCESS_DATA_GET   Program SXMSALERT_PROCESS_DATA_GET: Zastaralé             .
SXMSMSG_PERSIST        Test perzistentní vrstvy                       .
SXMS_AE_AGGREGATE_HL      Include SXMS_AE_AGGREGATE_HL                     .
SXMS_AE_REORG_AGG       Include SXMS_AE_REORG_AGG                       .
SXMS_AE_REORG_RAW       Include SXMS_AE_REORG_RAW                       .
SXMS_JOB_DELAY         Program SXMS_JOB_DELAY                        .
SXMS_MESSAGE_FILTER      Údržba filtru zpráv                          .
SXMS_MESSAGE_QUEUE_FILTER   Údržba filtru zpráv                          .
SXMS_MMF_MONITOR        Monitor pro pakety zpráv                       .
SXMS_PF_GET_AUDIT_DATA     Exchange Infrastructure: Přenos auditních dat             .
SXMS_PF_GET_IS_CONF_DATA    Program SXMS_PF_GET_IS_CONF_DATA                   .
SXMS_PF_GET_OWN_IS_NAME_MC   Srovnání mezipamětí pro název integračního serveru se SLD       .
SXMS_PF_GET_PMIDATA      Program SXMS_PF_GET_PMIDATA                      .
SXMS_PF_RECALC_TSCLASSID    Report SXMS_PF_RECALC_TSCLASSID                    .
SXMS_PF_REORG         Report SXMS_PF_REORG                         .
SXMS_PF_REORG_AGG       Report SXMS_PF_REORG_AGG                       .
SXMS_PF_REORG_AUD       Report SXMS_PF_REORG_AUD                       .
SXMS_PF_REORG_RAW       Report SXMS_PF_REORG_RAW                       .
SXMS_PF_SWITCH_EP_CACHE    Program SXMS_PF_SWITCH_EP_CACHE                    .
SXMS_PMI_REORG         Program SXMS_PMI_REORG                        .
SXMS_UNPACK_MESSAGES      Časové rozčlenění paketů                       .
SXMS_XI_AUDIT_DISPLAY     Program SXMS_XI_AUDIT_DISPLAY                     .
SXSLT_TEST           Tester XSLT                              .
SYNCHRH0            Test tříd synchronizace                        .
SYNCHRH1            Test tříd synchronizace                        .
SYNCHRH2            Test tříd synchronizace                        .
SYNCTST1            Test tříd synchronizace                        .
SYNCTST2            Zkušeb.report pro synchroniz.vyrovn.paměti              .
SYNC_HOME_PATH         Synchronizace cesty k příst.na dom.str. pro archivace XML       .
SYNC_HOME_PATH_OLD       Synchronizace cesty k příst.na dom.str. pro archivace XML       .
SZC_FACTORY_CALENDAR_MAINTAIN Údržba podnikového kalendáře                     .
SZC_HOLIDAY_CALENDAR_MAINTAIN Údržba kalendáře svátků                        .
SZC_HOLIDAY_MAINTAIN      Údržba svátků                             .
S_CUS_IMG_ENTRY_SAP_INTERNAL  Jen pro interní potřebu                        .
S_CUS_IMG_ENTRY_SAP_INTERNAL2 Jen pro interní potřebu                        .
S_OSP_WF_PAT_DB_CLEANUP_REPORT Report S_OSP_WF_PAT_DB_CLEANUP_REPORT                 .
S_SOLAR_BIW_START       Provedení reportu BIW                         .
S_TRUST_CLEANUP        Výmaz dočasného souboru PSE                      .
*** End-of-List ***

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners